Barnas vel er viktigst også når budsjettet sprekker

Lino Lubiana skriver at KrF vil ha mobbeombud etter Stavangers modell, foreldrekoordinator fra Foreldreutvalget for Barnehagen, og for FAU-ene i Fredrikstad.

Lino Lubiana skriver at KrF vil ha mobbeombud etter Stavangers modell, foreldrekoordinator fra Foreldreutvalget for Barnehagen, og for FAU-ene i Fredrikstad.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Lino Lubiana gjengir sine spørsmål til leder av oppvekstutvalget, Siri Martinsen, i møtet forrige uke.

DEL

Leserbrev 

Barna er fremtiden. Det viktigste først, er KrFs politikk i en kommune som er på grensen til å måtte senke standarden både i skole og helse på grunn av lån, kapitalkostnader og ikke helt nødvendige prioriteringer. Rådmannen foreslår i budsjettforslaget for 2018 å droppe mer lån (kalles elegant for investering) til curlinghall 35 millioner. Det er klokt - for det vil være mye penger på en veldig smal aktivitet. Hva med flerbrukshallen på Lunde? Blir det en liten gymsal?

I forvaltning av skole er KrF ikke usikker på oppvekstadministrasjonen i Fredrikstad, men usikker på effekten av noen av de politiske løsningene Fredrikstad velger.

1) Mot mobbing - er beredskapsteam løsningen?

2) Hjem og foreldre er helt nødvendige medspiller i samarbeid med skolen om elevens vel. Har vi gode nok systemer for samarbeid? Kan vi gjøre mer for å få foreldreressursen med i samspillet? Kan vi skolere og støtte foreldrene eller lærerne annerledes? Målet er jo at barn mestrer og alle skal med.

3) Merforbruket i oppvekst rammer barn og familier når vi skal spare inn ytterligere sju millioner på kort tid. Ap i formannskap og bystyre nedstemmer bruk av midler utenfor budsjettet og det kan ramme barn og foreldre om barnehageavdelinger stenges fordi det ikke kan settes inn vikar. Utvalgets primæransvar er barns oppvekst.

Derfor stilte KrF utvalgsleder fra Ap følgende spørsmål i oppvekstutvalget 25. oktober:

1. KrF vil ha bedre beredskap mot mobbing. Det ble vurdert å ansette et mobbeombud i 2015, men i 2016 ble det vedtatt å etablere et beredskapsteam mot mobbing. Hva har kommunens beredskapsteam hatt av saker siste halvår og hvilke grep er gjort? Er det et egnet redskap eller burde vi hatt et kommunalt mobbeombud slik Stavanger kommune har god erfaring med?

2. KrF er opptatt av hjem/skole-samarbeid. Erlend Øverby fra Kommunalt Foreldreutvalg, KFU Fredrikstad hadde et fint, men kort innlegg under Dialogkonferansen 25. september i år. Kan utvalget få en orientering om hvordan kommunens skoleledelse kan videreutvikle et samarbeid med foreldre gjennom FAU, FUB og KFU?

3. KrF vil ha et godt grep om forvaltning av oppvekstutvalgets forvaltningsområde slik bystyret ved  kommunens delegasjonsreglement gir mandat til og ber om. Utvalget vedtok i møte 27. september i oppvekstutvalget å spare penger på vikarmidler i skole og barnehage og annet, for å ta inn underskuddet på opprinnelig over 17 millioner kroner og gjenstående over 7 millioner kroner. Det er krevende både for lærere, elever og andre. Kan utvalget få en skriftlig redegjørelse om hvor det er spart inn penger siden siste møte og om hva skole- og oppvekstsektoren har latt være å gjøre?

KrF vil ha mobbeombud etter Stavangers modell, foreldrekoordinator fra Foreldreutvalget for Barnehagen, og for FAU-ene i Fredrikstad og understreke at barnas vel er viktigst også når budsjettet sprekker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags