Sats mer på barnas vel og mindre på ting og nye bygg

Helsesøstre som Lino Lubiana vil ha flere av og at de skal få høyere lønn. Inger Johanne Bråten (til venstre) ved Rolvsøy helsestasjon og sjefshelsesøster Ragnhild Folde.

Helsesøstre som Lino Lubiana vil ha flere av og at de skal få høyere lønn. Inger Johanne Bråten (til venstre) ved Rolvsøy helsestasjon og sjefshelsesøster Ragnhild Folde. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Lino Lubiana fra KrF vil ha mer tid til å diskutere verdier i oppvekstutvalget, og har tre konkrete ønsker for det kommende Fredrikstad-budsjettet.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Politikk handler om etikk. Det handler om å finne det gode liv for mennesker i byen (polis, av by på gresk) og kan ikke bare handle om verneverdige bygg, næringsbygg, kommunebygg og ishall. Det må handle om mennesker. Budsjettet som kommer må få en dreining fra fokus på ting til fokus på oppvekst og barnas vel.

Det handler ofte om verdier som trygghet, godt selvbilde, styrke det sterke hos barnet, gi opplevelse av mestring og annet som ikke kan kjøpes for penger. Oppvekstutvalget har i år hatt korte sakslister og rapporter. Det gir lite rom politisk drøfting av skolesaker. Det gjør at verdirefleksjonen i skolesaker blir mangelfull.

Jeg ønsker derfor med dette innlegget å sette søkelys på jordmortjenesten, helsesøster, og mor og far som alle ved siden av alle våre gode og ansvarlige lærere, er viktige voksne i barns oppvekst og utvikling.

Beredskapsteam

Mobbing er et stort problem blant voksne og barn. Vi har sett Therese Johaug mobbes av TV2 og hører stadig om mobbing på skole og arbeidsplass. Vi har innført ordning med beredskapsteam i forbindelse med mobbing i Fredrikstad.

Så langt jeg er orientert, er teamet ikke kommet i funksjon og representanter for foreldrene i Kommunalt Foreldre Utvalg, KFU, i Fredrikstad har heller ikke blitt konsultert om ordningen slik Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, anbefaler.

Vi må ikke overse foreldrerepresentantene i skolen. Mitt inntrykk er at skolesystem og ledelse ikke alltid ser hvordan de selv fremstår i foreldres øyne og særlig ikke når foreldre iblant opplever skolen som et vanskelig sted å sende sine barn. Det er viktig at foreldrene tar med seg andre tillitspersoner som støtte i møte med skole og beredskapsteam. 

KrF ønsker at leder for foreldrerepresentanter i Foreldreutvalget for barnehager, FUB, og KFU skal ha en lønnet prosentstilling og ha kontor på rådhuset og mulighet for å samle og dyktiggjøre foreldrelederne fra skolene i byen.

Foreldre er en viktig medspiller i barns oppvekst og støttespiller for barna på skolen. Hvem andre enn mor og far kan oppdage og støtte barna når en lærer gjør livet vanskelig for et barn? Etter min mening ingen.

Helsesøstre

Om helsesøsters tjeneste Fredrikstad har jeg også noen tanker. KrF har sentralt fått økt budsjettet for tidlig innsats. Dette er penger som er tenkt brukt for å styrke lærer tettheten for 1. til 4. klasse, men også å styrke helsesøstertjenesten.

Helsesøstre i Fredri Vi trenger debatt om barnas vel og mindre fokus på ting og nye byggkstad har 50000 kroner lavere årslønn enn i nabokommunene. Det hemmer rekruttering av gode helsesøstre. Fredrikstad kommune bør heve helsesøstrenes lønn så vi kan rekrutterer gode helsesøstre.

KrF ønsker å gå gjennom stillingene til helsesøstrene for å utvide stillingshjemlene der det er behov for det. Det er viktig at helsesøstre har tid til å være i bevegelse på skolene, bli kjent med barna og bygge gode relasjoner til disse.

Vi har ca. 45 helsesøstre i høy grad ansatt i prosentstillinger. Helsesøster tar vare på utsatte gravide, helsestasjon med mor og barn, tidlig hjemmebesøk etter barsel, vaksinasjoner, ansvarsgrupper, har foredrag, de har besøk på skoler mm. På skolene jobber de forebyggende med seksualopplysning blant ungdom, foreldre og skilsmisse, nærrelasjoner med psykiske problemer, rus, vold. Helsesøstre i Fredrikstad som gjør en enestående innsats.

Fredrikstad ligger tett opp til norm (IS1798) på ungdomsskolen, men sju årsverk under norm på barneskolen. Kommunene bør strategisk utvide stillingene til helsesøstrene så de kan bruke tid til å bygge tillitsrelasjoner med barna og særlig ungdom og slik kunne være bedre fagpersoner og betydningsfulle voksne i skolemiljøet.

Helsesøstre har også liten mulighet til kompetanseheving og veiledning for egen del. Helsesøstre står i dels tunge følelser og traumatiske erfaringer hos barna. Helsesøstre bør få penger til veiledning og videreutdanning eksempelvis i beredskap og forebygging av vold i nærrelasjoner.

Jordmødre

Litt om jordmorfunksjonen i Fredrikstad som er kvinnesak og handler om barnas helse og oppvekst. Fredrikstad er blant de kommuner med dårligst jordmordekning i Østfold. Det blir stadig kortere liggetid på barsel for fødende kvinner og deres barn. Nå er det ofte nede i 48 timer liggetid det kan kortes til seks-åtte timer for noen.

Det er et mål at jordmødre skal komme på besøk innen 24 timer. Ventetiden i Fredrikstad er på seks uker. I Fredrikstad fødes 800–900 barn i året og trenden for amming synker. Det er ikke en ønsket utvikling. Det vil kreve økt jordmortjeneste.

KrF vil at Fredrikstad kommune ansetter et nødvendig antall, tre-fire jordmødre for å kunne ha nødvendig beredskap. Dette er en spesialfunksjon som helsesøster ikke kan følge opp.

Vi må ha engasjerte foreldre, nødvendige helsesøstre og nok jordmødre ikke bare nye bygg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken