KrF skaffer lærere, nå må Ap bruke pengene til god skole

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Det blir spennende  å se om Ap i Fredrikstad lar pengene koke vekk i unødvendig kål eller om pengene går til god skole, skriver Lino Lubiana, KrF, om lærernormen partiet forhandlet frem, og som skal sikre at det blir færre elever per lærer.

DEL

Leserbrev

Kan Lubiana skaffe penger? spør Siri Martinsen (Ap) leder i Oppvekst for litt siden. KrF tok ballen, satte den i nettet! og fikk gjennom lærernormen, 16 elver per lærer i 1.-4. klasse sikrer tidlig innsats og 21 elever per lærer fra 5. klasse fra 2018 i budsjettforliket 22. november. Det er særlig byer som Fredrikstad som prioriteres.

Det er en utfordring å se hvor fort dette kan virkeliggjøres i en tid med aldrende lærere og krav om fem års lærerutdanning innført fra 2021 og en halvhjertet borgerlig regjering. Dette kan vi få til med en klok lønnspolitikk og elever i praksis med veiledning i skolen det siste studieåret. At 25 prosent av utdannede lærere ikke begynner i skolen må også analyseres.

Lærernormen gjør ikke bare at læreren kan undervise tilstrekkelig, men også stå i en relasjon til elevene sine på en ny og bedre måte. En av våre dyktige skoleforskere, Thomas Nordal, understreker at lærer-elev-relasjonen er den viktigste relasjonen for læring i skolen. Når elevene er lenge på skolen, må lærere sammen med hjemmet også ta del i leder- og omsorgsansvaret for den enkelte i flokken sin og ikke bare være fagperson. Det vil naturlig nok også lette presset på knappheten rundt barn med særlige behov i skolen.

Det er viktig at normen gjelder på skolenivå og ikke på kommunenivå på tross av skepsis hos KS og at dette forvaltes av en god skoleledelse/rektor på virksomhetsnivå. Vi har i lengre tid utdannet rektorer til gode skoleledere som innenfor en glidende ramme må ha rom til å utøve ledelse og skjønn og bruke nødvendige midler til elever som trenger litt ekstra ved siden av forvaltning av lærernormen.

Det er hyggelig at Undervisningsforbundet og lærere jeg har snakket med er glade og at Ap støttet dette på Stortinget, selv om Høyre og Frp skuffende nok var imot. På tross av at lærernormen virker på skolenivå og  forutsetter at skolene ved vedtak settes opp med budsjetter og tilføres mer penger til stillinger, blir det spennende  å se om Ap i Fredrikstad lar pengene koke vekk i unødvendig kål eller om pengene går til god skole.

Ap låner og bruker penger vi ikke har til ting vi ikke trenger.

Lærernormen kombinert med god ledelse og hjem-skolesamarbeid, som for KrF i Fredrikstad betyr å lage to samarbeidende 50 prosent foreldrekoordinator-/rådgiverstillinger med kontor på rådhuset, til å følge opp henholdsvis FUB og FAU som kan drive foreldreskole, samt foreldre i driftsstyrer i alle skoler i Fredrikstad vil endre Fredrikstad-skolen og vi vil på litt sikt høste gode frukter av mer kompetente foreldres frivillige innsats for klassen og sine egne barn.

Foreldre er fortsatt en i høy grad ubrukt ressurs slik pårørende er det for eldre. For eldre og demente har vi nå pårørende skolen - et vellykket og godt tiltak. FAU-medlemmer og elevrådsmedlemmer fikk delta i dialogkonferansen - et godt grep.

- Vi kan ikke bruke penger vi ikke har, sier Siri Martinsen i et møte i Oppvekstutvalget. Er det ikke det Ap gjør hele tiden? Ap låner og bruker penger vi ikke har til ting vi ikke trenger. Vi har penger. Det er bare et spørsmål om hvordan vi bruker dem. En av Aps egne politikere i Oppvekstutvalget nevnte å ta penger fra Tall Ships Race til skole forleden. Det er en mulighet.

KrF og politisk sentrum vil bruke noe av de 60 millionene som er satt av på fond til Arena Fredrikstad på skole, utsette Arena og sette resten på disposisjonsfond.  Det handler mest om vilje og prioritering. Det viktigste først og moro etterpå, Siri Martinsen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags