Investeringsselskapet Yield Capital investerer i Fredrikstad-bedriften Prediktor Instruments! Men først et kort tilbakeblikk på Fredrikstadkonferansen forrige uke:

«Det har de to-tre siste årene skjedd en endring i næringslivet i Fredrikstad. Det er en endring i måten vi omtaler oss selv på, tenker på, og fremsnakker på. Atmosfæren har endret seg positivt, vi samarbeider i nettverk og vi skryter av næringslivet. Det er en stemning for å tenke større og ønske hverandre det beste.»

Slik ble «den nye kulturen» i Fredrikstad beskrevet og formidlet uoppfordret fra flere deltagere på konferansen. De uttrykte stolthet over hvor kompetent næringslivet i Fredrikstad faktisk er. I Kina har de fått det med seg:

Tech-selskapet Prediktor Instruments var del av den norske næringslivsdelegasjonen som reiste til Kina sammen med Kong Harald og Dronning Sonja for noen uker siden. Prediktor var også blant dem som fløy hjem med en avtale i kofferten, en avtale som vil gi de muligheter for vekst og nye markeder.

Vi må fortsette å heie frem det lokale næringslivet, og vi skal både ønske og legge til rette for at bedriftene tjener penger!

For Kina sin del handler det om at de må øke produktiviteten og styrke økonomien gjennom høyteknologisk innovasjon. Universitetene i Kina har fått oppdraget med å forske frem høyteknologiske løsninger som kan kommersialiseres. Investeringsselskapet Yield Capital er koblet opp mot Kinas mest prestisjefylte universitet, og de har valgt å investere i Prediktor Instruments fra Fredrikstad og deres fem medarbeidere!

Telemarksforsking peker på egenskaper ved stedets utviklingskultur som fellestrekk hos kommuner som lykkes med næringsutvikling. Naturgitte egenskaper, som for eksempel å være en kraftkommune, har mindre betydning.

Vekst i Fredrikstad-programmet har som rolle å bidra til å skape en kultur for økonomi og næringsliv i Fredrikstad. Vi er på god vei, en etter en står bedriftene frem, og som næringsdestinasjon går vi med stadig rakere rygg.

 

Fredrikstadkonferansen

 

Biobe, Multiconsult, Cowi, Flowit og Østfoldforskning er alle lokale virksomheter som sto på scenen med gode historier å fortelle under Fredrikstadkonferansen.

Vi må fortsette å heie frem det lokale næringslivet, og vi skal både ønske og legge til rette for at bedriftene tjener penger! God økonomi i bedriftene gir grunnlag for viktige arbeidsplasser. God økonomi gir bedriftene rom for investeringer som er nødvendige for overlevelse og konkurransekraft i et nasjonalt og internasjonalt marked.

«Culture eats strategy for breakfast». Med de raske endringene vi ser i dag, er det desto viktigere at vi har en kultur for å sette økonomi og næringsliv på dagsorden.