Og vinneren er Miss Fredrikstad! En missekonkurranse? Forestill deg Fredrikstad i bilder. Ser du skjærgården, bryggepromenaden og folk som nyter sommersol? I så fall er bildemotivene dine identiske med svar vi har fått på spørsmål om hva som er Fredrikstads styrker. Men er dette de viktigste egenskapene for å være en attraktiv næringsdestinasjon?

– Det har ikke hjulpet Oslo at Norge først og fremst er reklamert for med bilder av natur, sa de i Oslo Business Region under presentasjonen av en rapport basert på over 100 internasjonale indekser, som innovasjon, produktivitet, innflytelse, ferie & fritid, for å identifisere Oslos omdømme og posisjon.

Vi skal jekke Fredrikstad som næringsdestinasjon noen hakk opp i bevisstheten til individer og grupper utenfor byen.

Destinasjonsselskapene har gjort en meget god jobb med å selge inn Norge som turistmål. Visit Fredrikstad & Hvaler med sitt mannskap har gjort en formidabel jobb og styrket Fredrikstads posisjon som handelsby og turistmål. Og det trenger ikke være enten eller. Nå har vi et lykkelig utgangspunkt, og det er selvsagt ingen ulempe å være Norges mest attraktive by.

Men, et destinasjonsselskap til å markedsføre Fredrikstad som næringsdestinasjon – dét har vi ikke. Arbeidsplasser også utenom besøksnæringen, hvor viktige er de? Omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad er i gang med å profilere byen på en ny måte. Kompetanse, innovasjon og nettverk er viktig for en næringsdestinasjon, i følge eksterne ledere vi har spurt. Derfor er ett av tiltakene å spre historier fra Fredrikstads bedrifter om nettopp dette, målrettet, i Oslo. Tallene viser at:

  • Vi har fått over 16.600 brukere til nettsiden som forteller historier fra Fredrikstadbedrifter, om kompetanse, innovasjon og samarbeid.
  • Vi har nådd over 365.000 personer via Facebook.
  • Vi har fått over 3.000.000 visninger av våre digitale annonser.

Vi har akkurat begynt. Det tar tid å flytte en posisjon, har vi lært av BI-professor Lars Erling Olsen, som har hatt en leksjon om dette for flere av byens bedrifter og beslutningstakere.

Fredrikstads næringsliv befinner seg i en transformasjon; fra gammel, tradisjonell og vellykket industri til kompetanse- og innovasjonsdrevne virksomheter med høy grad av teknologibruk og nytenkning. For mange i verden rundt, henger den gamle oppfatningen av Fredrikstads næringsliv igjen.

Enkeltvis har Fredrikstad mange bedrifter som bemerker seg positivt. Prediktor leverer innovative tjenester til giganter som Tine og Nestlé. Frontkom deltar i to av totalt ni prototypeprosjekter Google finansierer i Norge. Nxtech er en av få bedrifter som er plukket ut i et EU-prosjekt om førerløse biler.

Gjennom Vekst i Fredrikstad skal vi tette gapet mellom oppfatning og realitet. Vi skal jekke Fredrikstad som næringsdestinasjon noen hakk opp i bevisstheten til individer og grupper utenfor byen. Vi ønsker å vinne nye konkurranser.