Ikke avvikle olje- og gassnæringen, men utvikle

– Forslaget om legge ned norsk olje- og gassvirksomhet innen få år er, mildt sagt, svært uklokt og lite gjennomtenkt, mener Stein Erik Lauvås.

– Forslaget om legge ned norsk olje- og gassvirksomhet innen få år er, mildt sagt, svært uklokt og lite gjennomtenkt, mener Stein Erik Lauvås. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Stein Erik Lauvås, Ap: – Å avvikle olje- og gassnæringen i Norge, vil ikke redde verden, det vil bare gjøre det vanskeligere for Norge å drive fram den nye teknologien og de nye industriarbeidsplassene vi vil trenge.

DEL

Leserbrev

Industriutviklingen i Østfold og Norge er under debatt, ikke minst er utviklingen av industriarbeidsplasser sett i et klimaperspektiv til debatt, det er bra. Vi trenger oppmerksomhet rundt en næring som skaper arbeidsplasser og sørger for inntekter til landet.

Inntekter gjennom eksport, skatt og avgifter. Avgifter og skatt som skal bidra til våre felles velferdsgoder i helse og utdanningssektoren, for å nevne noe.

Østfold vil ha behov for om lag 6000 nye arbeidsplasser de neste årene, mange av disse arbeidsplassene må komme i privat sektor, i industrien. Vi må ikke glemme eller underslå at det er gjennom skatter og avgifter av privat sektors produksjon at vi kan klare å finansiere velferdsgodene vi har og vil ønske å beholde i årene som kommer.

Norsk olje- og gassproduksjon er under sterkt press fra enkelte meningsbærere, noen mener sågar at vi skal vedta å legge ned olje og gassproduksjonen innen få år, ti år er nevnt som sluttdato for norsk olje og gassproduksjon.

Et slikt forslag er, mildt sagt, svært uklokt og lite gjennomtenkt. Bare kunnskapen om at dersom vi stenger vår produksjon av olje og gass så kan et par andre oljeproduserende land bare skru en kvart omdreining på rattet og så har de dekket opp for det Norge ikke lenger produserer.

Effekten vil være at Norge vil tape store inntekter og muligheter til å drive teknologiutvikling, klimaet som sådan vil ikke bli reddet og industrien som leverer til olje og gassindustrien vil tape titusenvis av arbeidsplasser. Derfor skal vi utvikle olje og gassnæringen i Norge, IKKE avvikle den.

Vi skal stille sterke klima- og miljøkrav til oljesektoren og vi skal bruke kunnskapen i oljenæringen til å utvikle nye industriarbeidsplasser som er klima- og miljøvennlige. Å avvikle olje- og gassnæringen i Norge, vil ikke redde verden, det vil bare gjøre det vanskeligere for Norge å drive fram den nye teknologien og de nye industriarbeidsplassene vi vil trenge. Ikke minst i Østfold.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags