Smarte energiløsninger er nøkkelen til lavere klimautslipp. Fredrikstad Energi er blant de ledende energiselskapene i Norge til å finne slike løsninger. Sammen med næringsklyngen NCE Smart Energy Markets og Hvaler kommune har bedriften igangsatt et storstilt prosjekt for å øke lokalproduksjon av solenergi og innført smart teknologi for å redusere energitopper og utnytte ledig kapasitet i strømnettet og.

Vi i næringslivet er innstilt på å gjøre vårt for at Norge skal nå målene fra klimatoppmøtet.

Norske bedrifter – slik som Fredrikstad Energi – leverer klimaløsninger hver dag. Norge og næringslivet i Østfold har mye å bidra med i internasjonal energi- og klimapolitikk. Mens klimatoppmøtet i Paris har et langsiktig fokus mot 2030 og enda lengre, leverer norsk næringsliv klimaløsninger allerede idag. Vi har lokale løsninger på globale utfordringer.

Fredrikstad Energi og NCE Smart Energy Markets har satt ingeniører og markedsfolk sammen for å skape nye løsninger – på grønnest mulig vis. Norge har noen store fortrinn når vi skal bygge broen mot lavutslippssamfunnet. Vårt bidrag er langt større enn våre egne utslippskutt. Landet sitter på ressurser som kan gjøre omleggingen enklere for landene rundt oss.

Norske bedrifter, med høyt kompetente arbeidstakere, utvikler og tar i bruk nye klimaløsninger på stadig flere områder. Debatten om klimaløsninger har tatt veien fra seminarer og konferanser for spesielt interesserte og inn i styrerommene i norske bedrifter hvor det er mulig å kombinere klima, næringsutvikling og konkurransekraft, og skape nye bærekraftige arbeidsplasser.

Norges mål for klimatoppmøtet er utslippskutt på 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Intensjonen er å oppfylle klimaforpliktelsen sammen med EU. Dette er en ambisiøs, klok og fremtidsrettet innretning av norsk klimapolitikk, og vi i næringslivet er innstilt på å gjøre vårt for at Norge skal nå målene.

Et grønt skifte i transportsektoren er en forutsetning for å lykkes og den norske politikken for nullutslippsbiler vekker internasjonal interesse. Her ser Fredrikstad Energi muligheter. Gjennom nye prismodeller og teknologiske løsninger legges det til rette for å bruke ledig nettkapasitet til lading av bilen eller båten og unngå at ettermiddagsrushet flytter seg ut på nettet. Andre muligheter ligger i utnyttelsen av bilbatterier.

Den hjemlige debatten om «et grønt skifte» ender ofte i diskusjoner om alt vi skal slutte med – og alle næringene vi skal legge ned. Det er ikke det det handler om. Klimapolitikken må skape flere arbeidsplasser enn den koster, både på kort og lang sikt. Man skaper ikke entusiasme for omstilling hvis det betyr at jobbene forsvinner.

Det grønne skiftet er en omstilling som må komme i hver verdikjede, og i hver eksisterende næring, og ikke minst i samspillet mellom ulike næringer og kompetanseområder. Vi kan ikke slutte med alt vi gjør i dag, og begynne på nytt i morgen. Vi må være mer bærekraftig i alt vi allerede gjør, og i alt det vi skal gjøre i fremtiden.

For å lykkes med å bygge bro mot lavutslippssamfunnet, trenger vi modige politikere som investerer i dette, kloke bedriftsledere som sammen med tillitsvalgte griper mulighetene som ligger i grønn næringsutvikling og dyktige medarbeidere som kan utnytte teknologi og skape de løsningene som bringer oss videre mot målet. Det vil lønne seg for samfunnet, og det vil lønne seg for bedriften.