Ikke på mange år har industrien i Østfold vært så viktig for norsk næringsliv og velferd som den er nå. Politikkens fokus i et oljerikt Norge har i mange år vært å fordele goder. Industrimeldingen gir klare signaler om hva som må til for at godene skal kunne skapes, også i fremtiden.

Det er på høy tid at vi som nasjon fokuserer nettopp på det. Norge trenger mer industri, også for å trygge velferden for fremtidige generasjoner. Regjeringen vil satse på industri i Norge og dette er gode nyheter for stolte industrifylket Østfold. Østfold er hjem for flere ledende bedrifter innen industri som Kronos Titan, Høiax AS og Jackon AS alle i Fredrikstad.

Regjeringen vil satse på industri i Norge og dette er gode nyheter for stolte industrifylket Østfold.

Grønnere, smartere og mer nyskapende har Regjeringen kalt den første industrimeldingen siden 1981. Meldingen setter industrien i sentrum for hvordan vi kan lykkes med grønn omstilling, skape flere lønnsomme arbeidsplasser og utnytte digitalisering, automatisering og annen ny teknologi. Ved lanseringen pekte regjeringen på at klima og bærekraft gjennom grønn omstilling, sikre tilgang på kapital og styrket bånd mellom utdanning og industri er blant regjeringens viktigste tiltak.

Dette er viktige temaer NHO Østfold er opptatt av og som vi skal løfte frem under årskonferansen vår i mai. Industrimeldingen inneholder mange gode og konkrete tiltak som kan bidra til økt verdiskaping og flere nye jobber. Testsentre for ny teknologi, fortsatt kraftig satsing på forskning og innovasjon, bedre tilgang på kapital og en eksportstrategi er blant tiltakene i regjeringens nye industrimelding. Samtidig svarer ikke meldingen godt nok på utfordringene knyttet til skatt på verk og bruk og risikoavlastende ordninger, samt satsinger innenfor spesifikke næringer.

Regjeringens satsing på industrien i landet ønskes velkommen og det er ingen bedre sted å starte enn Norges industrihovedstad Østfold. Vi er klare til å imot utfordringen.