Næringsministeren: Nye muligheter for Østfold-industrien

– Borregaard investerer blant annet i nye miljøtiltak. Det er bra, for regjeringen har satt seg som mål at Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

– Borregaard investerer blant annet i nye miljøtiltak. Det er bra, for regjeringen har satt seg som mål at Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon, skriver Torbjørn Røe Isaksen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen viser til Borregaard som begrunnelse for at ser lyst på fremtiden for industrien i Østfold.

DEL

Leserbrev 

Pilene peker oppover for norsk industri. Men det er også noen utfordringer.

Nye prognoser fra Norsk Industri viser ny optimisme i industribedriftene. De forventer en vekst på rundt fem prosent det neste året, og en svak økning i sysselsettingen. Det viser at regjeringens politikk virker.

Samtidig sier to av tre bedrifter at de i år og neste år vil satse på nye produkter i etablerte markeder og etablerte produkter i nye markeder. Dette viser at bedriftene er villige til å endre og omstille seg. Det er kjempeviktige egenskaper for å overleve den tøffe konkurransen internasjonalt.

Den tradisjonelt viktigste naturressursen for Norge – oljen - vil fortsette å være den viktigste driveren for vekst i mange tiår fremover. Men vi trenger nye næringer som skal skape økt verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser for fremtiden. Slik sikrer vi et bærekraftig velferdssamfunn, som er regjeringens hovedprioritet.

Samtidig står vi overfor en stadig raskere teknologiske utvikling. Digitalisering, robotisering og nye banebrytende teknologier kommer til å endre industrien slik vi kjenner den i dag. Fremover handler det om å skape nye produkter, produksjonsmåter og forretningsmodeller. Da må vi tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. I tillegg kommer klimautfordringene. Der vil mye av løsningen ligge hos den innovative industrien.

Noe av det første jeg gjorde som ny næringsminister var å besøke Yara på Herøya i Porsgrunn. Yara har gjennom en lånegaranti på 1,6 milliarder kroner fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) sikret finansiering av en ny og moderne gjødselproduksjon.

Dagens industri i Grenland er noe helt annet enn det vi så på sytti- og åttitallet. Industrien her så tidlig muligheter i å utvikle en mer grønn industri og energieffektiv produksjon basert på industriell kunnskap. Dette er ferdigheter som er et godt utgangspunkt for å møte fremtidens industrielle utfordringer. Historiske industrisamfunn som Kongsberg, Raufoss og Mo i Rana er andre eksempler som har vist evne til rask omstilling og moderne næringsutvikling blant annet som følge av digitalisering.

I Østfold kunne Borregaard annet kvartal i 2017 vise til sitt beste resultat noensinne og de investerer blant annet i nye miljøtiltak. Det er bra, for regjeringen har satt seg som mål at Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon. Vi følger opp Industrimeldingen fra i fjor og legger slik til rette for at nye og eksisterende industribedrifter i Norge skal få fortsette å vokse. Vår tradisjon for samarbeid, tillit, flate strukturer og vår industrielle kompetansebase gir industrien et godt utgangspunkt. Jeg er stolt av at norsk industri både er omstillingsdyktig og nyskapende. Jeg er sikker på at den positive utviklingen vil fortsette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags