Har Fredrikstad en strategi for flere offentlige arbeidsplasser?

– Som alltid vil det være mange som kjemper om de samme arbeidsplassene, skriver Fredrikstad Høyres nestleder, og ber ordfører Jon-Ivar Nygård om å øke Fredrikstads innsats.

– Som alltid vil det være mange som kjemper om de samme arbeidsplassene, skriver Fredrikstad Høyres nestleder, og ber ordfører Jon-Ivar Nygård om å øke Fredrikstads innsats.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Vil ordføreren ta initiativ til en mer målrettet satsing på dette området? spør Arne Sekkelsten som er nestleder i Fredrikstad Høyre.

DEL

Leserbrev 

Regjeringen har som mål å flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo, og spre disse over hele landet. Blant annet fremla Kommunal- og moderniseringsdepartementet en liste i februar 2017 med 1.200 arbeidsplasser som skulle flyttes. Dette innbefattet en rekke helserelaterte tjenester, politihøyskolen og sivil klareringsmyndighet som etableres i Moss. Det er også varslet at departementet vil fortsette prosessen med å flytte flere offentlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Fredrikstad Høyre mener det i mange tilfeller kan være fornuftig å spre jobbene over hele landet, forutsatt at utflytting skjer til steder som samtidig sikrer tilstrekkelig kompetanse. Fredrikstad som by er et glimrende eksempel på steder som i stor grad burde vært tildelt flere slike arbeidsplasser. Dessverre er Fredrikstad i altfor liten grad nevnt over steder som er aktuelle for tildelinger. I tillegg vet vi at det foretas omorganiseringer i flere allerede eksisterende offentlige arbeidsplasser her i byen, hvor utfallet kan være flytting vekk fra Fredrikstad.

Vi vet også at fylkestinget i Østfold (bortsett fra Høyre og Frp) vil fortsette å bruke nåværende administrasjonsbygg fra 1985 til fortsatt å være administrasjonssenter for Viken. Høyre og Frp mente at kriteriene hva gjaldt beliggenhet og bygg var utdatert, og lite fremtidsrettet.

Fredrikstad kan på alle måter tilby både kompetanse, befolkningsgrunnlag, og ikke minst attraktive områder for å tiltrekke seg offentlige arbeidsplasser. Enten det er snakk om administrasjon av Viken, eller arbeidsplasser som skal flyttes ut fra sentralt hold. Det er ingen grunn til at Fredrikstad skal stå med «lua i hånda» og stille seg bakerst i køen.

Tvert imot så burde Fredrikstad selge seg inn til offentlige myndigheter med en helt annen tyngde og intensitet enn det som er gjort tidligere. Hele Nedre Glomma, som i realiteten er ett arbeidsmarked, burde selges inn helhetlig og med en felles plan for å tiltrekke seg offentlige arbeidsplasser. Som alltid vil det være mange som kjemper om de samme arbeidsplassene, og dersom en skal ha noe håp om å nå frem, så bør en også legge en strategi og ha et målrettet fokus på nettopp dette.

Vil ordføreren ta initiativ til en mer målrettet satsing på dette området? Er det gjort noe konkret for å få tildelt ytterligere arbeidsplasser til Fredrikstad, og hva er i så fall status? Vil det bli tatt initiativ til en helhetlig plan på dette området?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags