Trump gir økonomiske konsekvenser for Østfold

Får konsekvenser: Donald Trump som presiden i USA vil bety endringer for østfoldinger. Henning Røli har ikke det eksakte svaret på hvordan det vil slå ut, men eksportbedriftene er mest utsatt.

Får konsekvenser: Donald Trump som presiden i USA vil bety endringer for østfoldinger. Henning Røli har ikke det eksakte svaret på hvordan det vil slå ut, men eksportbedriftene er mest utsatt. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Ny president i USA får ringvirkninger for vår hverdag i Østfold. Spesielt utsatt er eksportbedriftene, skriver Henning Røli.

DEL

Kronikk

Nok er gang ser vi at store hendelser i verden påvirker hverdagslivet hjemme i Østfold. De umiddelbare konsekvensene har vi allerede sett. Riktignok var aksje- og valutamarkedet ned de første timene etter at valgseieren var klar, men siden har vi sett en kraftig oppgang på verdens børser.

Noe av dette må tilskrives talen Trump holdt etter valgseieren, der han fremsto i en mye mer forsonende tone enn under valgkampen. Dette beroliget mange investorer over hele verden.

Henning Røli.

Henning Røli.

På kort sikt venter Danske Bank også små endringer i den amerikanske veksten. I våre prognoser venter vi fortsatt at USAs BNP vil vokse med to prosent ut året med samme vekst neste år. På mellomlang- og lang sikt er usikkerheten større.

Det er spesielt handelspolitikken som kan bli endret med Trump, som i valgkampen har argumentert for en mer proteksjonistisk politikk. Det betyr at man vil favorisere amerikanske varer og amerikanske bedrifter i hjemmemarkedet på bekostning av utenlandske varer og tjenester.

Frykten er en global handelskrig der USA trekker seg eller vil reforhandle internasjonale handelsavtaler. Det kan bety at europeiske og norske selskaper risikerer toll på varer de selger i USA.

Et fryktet scenario er handelskrig mellom Kina og den vestlige verden.

Trump har vært ekstra tøff i retorikken mot Kina, der han snakket om straffetoll på 45 prosent. Et fryktet scenario er handelskrig mellom Kina og den vestlige verden.

Østfold er et fylke med mange eksportbedrifter, og for dem vil konsekvensene bli store hvis de ikke får solgt sine varer og tjenester til det amerikanske markedet. Men Østfold vil også bli rammet av de indirekte konsekvensene av en eventuell handelskrig og redusert verdenshandel. Mindre handel betyr mindre behov for transport av varer både på vei og vann.

Samtidig understreker vi at det er vanskelig å estimere hvor kraftige disse effektene blir, men alt i retning av en handelskrig vil være negativt. Et usikkerhetsmoment er imidlertid bedriftene som eksporterer mye til Russland.

Gjennom sanksjoner har handelen med Russland falt dramatisk de seneste årene, men dette kan endre seg hvis forholdet mellom Trump og Putin er så bra som vi fikk inntrykk av i valgkampen. Trumps positive syn på oljeindustrien kan også øke etterspørselen etter olje på verdensmarkedet, noe som igjen kan bedre utsiktene for næringen i Norge.

Det er også usikkert hvordan impulsene fra amerikansk innenlands økonomi vil slå inn over Norge. Trump har sagt han skal gi enorme skattelettelser samtidig som han skal øke investeringer i vei og annen infrastruktur.

Isolert sett er dette bra for veksten i USA, som igjen vil kunne gi positive vekstimpulser til Norge. Samtidig er det usikkert hvor mye gjennomslag Trump vil få i Kongressen og Senatet, spesielt fordi politikken vil gi betydelige budsjettunderskudd og dermed uholdbare gjeldsgrader.

Viktige hendelser i verdensøkonomien vil påvirke vår hverdag og næringsliv, også i Østfold. Samtidig skal vi ikke overdramatisere konsekvensene av at USA har fått en ny president.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags