Vi kan notere   465 flere arbeidsplasser i Fredrikstad fra 2016 til 2017. Endelig en brytning i den negative arbeidsplassutviklingen vi har opplevd de siste årene!

Forrige uke kunne vi lese at Siri Kalvig ble ansatt som administrerende direktør i det statlige investeringsfondet Fornybar AS som skal ha sitt hovedsete i Stavanger-området. Til NRK Dagsrevyen sa Kalvig blant annet følgende om Stavanger som lokasjon for satsingen:

– Det som er spesielt med Stavanger er at der er tyngdepunktet i olje- og gassnæringen. Og jeg tror det er et enormt konkurransefortrinn å bruke den kompetansen inn i nye næringer.

Det var altså ikke den flotte bryggepromenaden i Stavanger hun trakk frem som fortrinn, men den eksisterende kompetansen i regionen.

Det kommersielle fondet skal investere for 400 000 millioner norske kroner bare i år, og videre opp mot to milliarder. Fondet i seg selv vil gi arbeidsplasser, men også bidra positivt til norsk arbeidsplassutvikling, og til norske teknologiselskaper. Eksisterende kompetanse i Rogaland skal benyttes inn i nye næringer, til omstilling som Norge må inn i og som verden har behov for. De blir en del av det som blir ansett som fremtidig vekstnæring. Fondet skal jobbe nasjonalt og internasjonalt, og har en ambisjon om å sette Norge på det internasjonale kartet. Fantastisk!

Gjennom Vekst i Fredrikstad-programmet, startet vi i 2017 med å formidle historier om Fredrikstad-bedrifter til målgrupper i Oslo-regionen. Budskapet er, at i Fredrikstad finnes kompetanse, innovasjon og nettverk!

Forrige uke ble Fredrikstad omtalt i flere nasjonale medier; i NRK, Aftenposten, VG m.fl. en tragisk arbeidsulykke ga oss oppmerksomheten. Forrige uke ble også «Skandinavisk biogasskonferanse» arrangert i Fredrikstad. Slik jeg forsto det på kveldsmøtet «Biogass for dummies», er biogass fremtidsrettet. Fredrikstad kan skilte med å være pionér på området, og har lokal kompetanse på doktorgradsnivå. Men få, om noen nasjonale medier viste sin interesse.

Kompetanse ligger til grunn for mange av bedriftene som lykkes i Fredrikstad, og vi har flere å vise til, som Restaurant Slippen, Om Be Plast, Cowi, Multiconsult, Rambøll.

Konkurransen om arbeidsplassene pågår hver dag, erkjennelsen av hvor viktige de er for veksten går landet rundt. I næringsplanen til Tønsberg kan vi lese at de på kort sikt skal jobbe for å få flere nye arbeidsplasser enn Fredrikstad-regionen, Hamar-regionen og Drammen i 2020, 2021 og 2022.

Kompetanse betyr vekstmuligheter, og å synliggjøre denne vil gi den lille verdensbyen Fredrikstad et større mulighetsrom. Bedriftene gir oss arbeidsplasser, de gir inntekter, og noe vi kan bygge by på.

Les også

Hårete mål for flere jobber i eksisterende bedrifter