Små, viktige bedrifter som må få en enklere hverdag

René Olsen tar seg av sorteringen av batterier ved Batteriretur på Øra. Bedriften tenker nytt og skal i tiden framover ta imot batterier fra elektriske biler.

René Olsen tar seg av sorteringen av batterier ved Batteriretur på Øra. Bedriften tenker nytt og skal i tiden framover ta imot batterier fra elektriske biler. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Regiondirektør Nina Solli i NHO bruker Batteriretur på Øra som eksempel når hun slår et slag for småbedriftene som er viktige for norsk økonomi og samfunnsliv.

DEL

Spaltist

Små og mellomstore bedrifter er svært viktige for norsk økonomi og for lokalt samfunnsliv. Selv om en bedrift har få ansatte skaper den store ringvirkninger.

Batteriretur i Fredrikstad er en slik bedrift. Bedriften har 16 ansatte men omsetter for 119 millioner kroner. Bedriften tenker nytt og skal i tiden fremover ta imot batterier fra elektriske biler. Målet er resirkulering av 95 prosent. Daglig leder Fredrik Andresen er ikke i tvil; fremtiden er elektrisk.

De små og mellomstore bedriftene, som Batteriretur, kjøper fra underleverandører, kjøper tjenester, leier lokaler og betaler skatt. Det gir inntekter til andre bedrifter og inntekter til kommunene og staten. Det igjen skaper nye ringvirkninger og velferd for samfunnet. Små og mellomstore bedrifter er av enorm betydning for at vi kan bo i hele Norge. Bedriftene utgjør forskjellen mellom levende og fraflyttede bygder, de utgjør forskjellen mellom lokalsamfunn og ferieøyer.

Små bedrifter har færre folk og de samme personene må fylle flere roller samtidig.

Fremover blir det avgjørende å skape nye jobber. Befolkningen vår blir eldre, og statens utgifter til helse og pensjoner øker. Samtidig minker oljeinntektene. Velferdsstaten møter en dobbel økonomisk utfordring, og da er jobbskaping løsningen. Både for by og land, både for dagens og fremtidens generasjoner er det viktig at vi har en politikk som legger til rette for bedriftene. For at de skal få beholde de ansatte de har, og for at de skal kunne ansette enda flere.

De små og mellomstore bedriftene utgjør mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge, og halvparten av de ansatte i privat sektor. De står også for nær halvparten av den årlige verdiskapingen i landet – nær 700 milliarder kroner. Derfor er en forutsigbar næringspolitikk viktig også for disse bedriftene. Det stimulerer til grønn konkurransekraft og bærekraftige løsninger, løsninger som gjør at flere kommer i arbeid. Bedriftene er også avhengig av gode veier slik at varer og folk kommer raskt frem.

I store bedrifter kan daglig leder delegere. Små bedrifter har færre folk og de samme personene må fylle flere roller samtidig. Å sende byggesøknader, purre på offentlige kontorer, sette seg inn i regelverk og fylle ut skjemaer som er så kompliserte at det fordrer juridisk kompetanse, det er hverdagen til en daglig leder i en mindre bedrift.

I NHO Viken Oslo jobber vi for å forebygge nye, unødvendige reguleringer. Vi mener at kommuner og stat bør bestrebe seg på en kortere saksbehandlingstid og en mer enhetlig praksis. Vi har tatt opp at tilsynspraksisen kan være mer samordnet og enhetlig. Vi har også tatt til orde for økt digitalisering i offentlig sektor med vekt på brukerorientering.

Hverdagen må bli enklere for de små og mellomstore bedriftene. Da kan de små og mellomstore bedriftene bruke mer tid på å innovere, utvikle seg, og skape nye arbeidsplasser.

 Nå har næringsforeningen over 500 medlemmer 

Nina Solli

Regiondirektør i NHO Viken Oslo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags