Det er nå særdeles gode nyheter for vår region med at det skapes stadig flere arbeidsplasser. Dette viser siste oppdaterte regionale analyse fra Telemarksforskning som gjelder for første halvår i 2018. Vi har dermed klart å gjøre helomvending på tidligere års målinger ved å gå fra sterk negativ næringsattraktivitet til å få en positiv attraktivitet og høy arbeidsplassvekst. Dermed ligger vi nå høyere enn landsgjennomsnittet og fortsetter den gode trenden som startet i 2017. Dette viser at det arbeides riktig på mange områder og at den felles satsningen og fokuset på flere arbeidsplasser gjør at fylket er på rett vei.

Det er samtidig mye byggeaktivitet i fylket for tiden og tilflyttingen til Østfold fortsetter å øke i samme takt som i 2017, til tross for lavere befolkningsvekst på landsbasis. Dette medfører at vi nå over tid er det mest attraktive fylket for bosetting av alle våre fylker.

Veksten er spesielt stor i Nedre Glomma-regionen, hvor det er spesielt artig at flere bedrifter har flagget hjem sine produksjoner til Østfold

Naturlig nok på bakgrunn av all byggeaktivitet, så er størstedelen av arbeidsplassveksten nettopp i bygg- og anleggsindustrien, men også tradisjonell industri har hatt en god fremgang. Den totale veksten har forøvrig kommet i både privat næringsliv og offentlig sektor. Denne økningen medfører at vi nå har en god balanse mellom arbeidsplass- og befolkningsutvikling, som er langt mer balansert og sunnere enn tidligere.

Veksten er spesielt stor i Nedre Glomma-regionen, hvor det er spesielt artig at flere bedrifter har flagget hjem sine produksjoner til Østfold. Det er også mye spennende som skjer i den indre delen av vårt fylke om dagen, og som garantert vil bidra til økt attraktivitet og vekst for denne regionen i årene som kommer. Her er det nemlig straks duket for åpningen av Indre Østfolds nye flaggskip, nemlig konferansehotellet Scandic Brennemoen på Slitu.

Dette vil naturlig føre med seg økt aktivitet og er bare starten på en massiv satsning for dette området, hvor neste trinn ut er Indre Østfolds første MacDonald's. Hotellet har også allerede inngått samarbeid med de lokale selskapene Teamkraft og det nyopprettede selskapet Indre Østfold EVENTyr, som vil sikre rammene for et hvert tenkelig og kanskje noe uten om det vanlige av arrangementer.

Aktivitet er det også for fullt andre steder i Indre, som i Askim hvor Østfoldbadet nå er i full gang med en massiv utbygging med nytt innendørsbasseng og et spektakulært uteanlegg som vil åpne til våren. Sprett Aktivitetspark er også under etablering i Askim med bowlinghall og trampolinepark som vil åpne i løpet av høsten. Vindmølleparken på Ørje er også under oppbygging, hvor det vil komme 15 vindmøller som vil bli Norges høyeste landbaserte vindmøller. Det vil også etableres et besøkssenter for vindparken og her er nå Smart Innovation Norway i Halden koblet inn for å stake ut kursen og beskrive hva, hvordan og for hvem dette senteret skal være.

Så det er høy aktivitet over hele fylket og man kan med stolthet flagge at man er østfolding. Så gjenstår det bare å se om det blir Viken eller ei!