Orkla Foods sine planer om å flytte deler av produksjonen ved Idun Rygge utenlands viser kapitalismens grimme ansikt. Først bygges selskapet opp ved å kjøpe opp mange mindre konkurrenter, for så i neste omgang å sentralisere eller flytte produksjonen utenlands.

Selv om produksjonen går med overskudd, er jakten på enda større profitt hele tiden i fokus. Hensynet til de ansatte som mister jobben eller lokalsamfunn som mister arbeidsplasser teller ikke. Man kan ikke godta at Orkla Foods først benytter arbeidslokaler, produksjonsutstyr og arbeidstagernes kompetanse for så i neste omgang å vise total mangel på samfunnsansvar.

De tillitsvalgte ved Idun Rygge og i Norsk Nærings- og Nytelsesforbund (NNN) Østfold har all grunn til å være skuffet. Gjennom flere runder har de ansatte stått på for sin arbeidsgiver. Produksjonen har blitt effektivisert, og antall ansatte har blitt redusert gjennom oppsigelser. En solid overskuddsbedrift har blitt resultatet. Allikevel er ikke Orkla Foods fornøyd.

Arbeidsløsheten er stigende i Norge og Østfold er også rammet. Mange hundre står for tiden uten jobb. Derfor må vi slåss for å beholde de arbeidsplassene vi har. Politikerne i Rygge kommune og Østfold fylkeskommune må kjenne sin besøkelsestid og bruke all sin påvirkningskraft til å forsvare de lokale arbeidsplassene.

De ansatte har sett behovet for å effektivisere produksjonen og gjøre den mer konkurransedyktig gjennom flere omstruktureringer i bedriften. Den samme solidariteten viser ikke Orkla overfor de ansatte.

Østfold SV gir sin fulle støtte til de ansatte ved Idun Rygge og oppfordrer fagbevegelsen i hele Østfold til å kjempe mot den foreslåtte flyttingen av lønnsom produksjon fra Rygge. Man kan ikke godta at Orkla Foods først benytter arbeidslokaler, produksjonsutstyr og arbeidstagernes kompetanse for så i neste omgang å vise total mangel på samfunnsansvar.

Det er ingen grunn til å legge ned industri som man tjener penger på.

Østfold SV oppfordrer alle til å støtte de ansatte ved Idun i Rygge og ta kampen for å bevare norsk industri.