Vi lever i en tid med større usikkerhet. Mange er urolige for utviklingen i vår del av verden. Krig og konflikt preger landene i Europas nabolag. Folk flykter fra krig, sult, fortvilelse og klimakriser. I 2015 kom det 1,2 millioner mennesker til Europa.

Det Europeiske samarbeidet er under press. Storbritannia forlater EU. Sivilisasjonskonflikt med Islam trekkes opp som hovedtema ved valgene i Nederland og Frankrike. Vi ser sterkere allianser av høyrepopulister i land rundt oss. Dette er grupper som spiller på frykt og splittelse i møte med økende migrasjon. Dette er strømminger som vi nå møter i vår egen by, Fredrikstad.

Våre våpen er demokrati, inkludering, solidaritet og nestekjærlighet.

Nordfront har nå søkt om å marsjere i våre gater under parolen «Nei til Homolobbyen». Det vil være naivt å tro at det er lobbyen som er poenget, etter hva organisasjonen sier selv der de ikke ønsker homofile, feminister og folk fra andre land i våre gater. Deres parole brukes kun som et skalkeskjul for hva de egentlig mener. 

Nordfront er en organisasjon som er tuftet på ideen om nasjonalisme, at det skal være en etnisk homogen gruppe i Norden. Med andre ord så handler det om at dersom du ikke er hvit og etnisk norsk, finsk, svensk eller dansk, har du ingen ting i nevnte land å gjøre.

Nordfront beskriver et samfunn hvor de hvite har sin plass og alt annet skal sendes vekk. De ønsker ikke et mangfoldig fredelig samfunn, de maner til kamp om etnisk rensing. De er i tillegg mot homofile og feminister, de er diskriminerende og undertrykkende mot mennesker i vår by. De ønsker at det skal være like vanlig med våpen i ethvert hjem som det er å eie klær og mat. De ønsker å bygge sin politikk på retningslinjene Adolf Hitler ga til verden. Til de som ikke kjenner historien, ga dette krig, sult, drap og elendighet og samfunn preget av fattigdom og usikkerhet. Det er verdt å la seg skremme av Nordfront og andre rasister.

Som folkevalgt i Fredrikstad vet jeg at folket har talt for å ivareta vårt fellesskap. Det er vi valgt inn for å kjempe for, og det skal vi gjøre.

Våre våpen er demokrati, inkludering, solidaritet og nestekjærlighet.

La oss stå sammen for et mangfoldig Fredrikstad hvor alle er like mye verdt!