NRK har fulgt opp med å overføre alle partiene direkte fra Chennai i India der matchen spilles.

Sjakk er et svært gammelt spill som virkelig har overlevd tidens tann. Man tror at dette brettspillet stammer fra Gupta-imperiet i India der en tidlig versjon oppstod under navnet Chaturanga en eller annen gang i det sjette århundret. Derfra spredte spillet seg både i østlig og vestlig retning. Vestover beveget det seg via Persia til Europa. Og, i årene som fulgte utviklet det seg gradvis til det vi i dag kjenner som moderne sjakk. De fleste av dagens regler ble spikret mot slutten av 1400-tallet og begynnelsen av 1500-tallet. Europeerne fikk mer fart i spillet ved at dronningens (kvinnens?) slagkraft og innflytelse ble gjort betydelig større.

Men hva er egentlig sjakk? Er det kun et spill, eller er det idrett, sport eller kunst? Noen mener at sjakk dreier seg om logikk, eller matematikk. Eller er det egentlig filosofi eller nærmest religion i betydningen kampen mellom det gode og det onde?
Disse spørsmålene har vært diskutert mange ganger.

Sjakk er i sin opprinnelse et utpreget krigsspill. Egen konge (hersker) må for enhver pris beskyttes, samtidig som man tar sikte på å sette motstanderens konge sjakk matt. Bøndene er ofte de som må finne seg i å bli ofret først i krigen. Den viktige generalen (dronningen) er ofte forsiktig i starten, men er brettets farligste og sterkeste brikke når hun først kommer i gang. Tårnet er opprinnelig en krigselefant; kanskje litt treg i bevegelsen, men svær og kraftig når den setter inn sine støt. Hestene (springerne) har vært brukt i utallige kriger, mens løperen (engelsk: biskop) er den nærmeste «rådgiveren» for det kongelige paret.

Sjakk er utledet av det persiske «sjah» (hersker), mens matt kommer fra «mata» (dødsens). Man går altså inn for å fange motstanderens konge, men man dreper ikke motstanderens konge. Når den tapte kongen er «dødsens» er spillet slutt. Dermed er sjakken også et utpreget gentlemansspill, og man kan dermed møtes for en ny duell om så skulle ønskes.

Flere betydningsfulle personer har uttalt seg om sjakk. Eksempelvis har psykoanalysens far, Sigmund Freud, betegnet sjakk som det kongelige spillet.
Den russiske forfatteren Leo Tolstoj sa følgende om sjakk:

«Jeg beklager enhver som ikke kjenner sjakkspillet. Det gir glede til den som lærer det og enda høyere nytelse til kjenneren.»

Sjakk kan også betegnes som et språk; et verdensspråk. Dette fordi sjakk spilles i alle verdens land. Dermed kommer sjakken på linje med musikk, eller fotball. Disse aktivitetene forener verden på en spesiell måte. Sjakk er i denne forstand både et intellektuelt og et internasjonalt språk.

Sjakk er også disiplin. Det er selvoppdragende. Det er ingen tvil om at sjakk forbedrer evnen til kritisk og saklig analyse av problemer på mange andre felter av livet. For å lykkes i sjakk er det helt avgjørende å ha planer og langsiktige mål.

Jeg mener at sjakk slik det praktiseres i dag helt klart er sport. Selv om det kan være en fordel å være i god fysisk form, er det ikke idrett fordi det ikke dreier seg om fysiske øvelser

Sjakk er også blitt omtalt som kunst og kultur. Dette er fordi sjakk også er en kreativ øvelse som kan skape verker av varig verdi. Sjakkpartier som er spilt for mange år siden kan beundres ikke bare av publikum der og da, men tas også vare på til framtidig glede og lærdom. Dette skjer via nedtegning av trekkene.

Dreier sjakk seg om logikk og matematikk? Ikke hovedsakelig, men samtidig er det ikke tvil om at sjakk virker utviklende på den logiske og matematiske tankeevnen.
Sjakk øker kreativiteten og leseferdigheten hos barn, og gir i tillegg faktisk også økte sosiale ferdigheter. Barn som lærer sjakk har gjerne betydelig framgang i alle aspekter av skolemodenhet, inkludert hukommelse, tallforståelse, oppfatningsevne, språkevne og koordinering. Det finnes studier som viser dette.

Men, hva er da sjakk? Er sjakk sport? Hører sjakk hjemme på sportssidene i avisene? Jeg mener at sjakk slik det praktiseres i dag helt klart er sport. Selv om det kan være en fordel å være i god fysisk form, er det ikke idrett fordi det ikke dreier seg om fysiske øvelser. Men, det er sport fordi det finnes klare og ufravikelige regler om hvem som vinner, taper eller spiller remis (remis betyr uavgjort i sjakkterminologien).

Sjakk utøves både på topp-plan slik som i VM-matchen mellom Carlsen og Anand. Men sjakk er også en breddeaktivitet. Fredriksstad Schakselskap (stiftet 1903) er per i dag en av de fremste breddeklubbene i Norge.

Dersom Magnus Carlsen blir vår nye sjakk-konge vil nok sjakkinteressen øke kraftig, både i Fredrikstad og i kongeriket for øvrig.