Tyveri av skolebrød var helt andre boller

Skolebrød (Illustrasjonsfoto: Geir. A. Carlsson)

Skolebrød (Illustrasjonsfoto: Geir. A. Carlsson)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Fredriksstad blads nettutgave 7. juni 2018 kunne det leses under overskriften «Stjal skolebrød til 17 kroner - må betale flere tusen kroner i bot» at en person var tiltalt for tyveri av skolebrød. Forut for innlegget var jeg blitt kjent med den aktuelle saken og så den også i et forbrukerperspektiv.

Butikksjefen i COOP Mega Torvbyen, Bjørn Norum, uttalte at det er nulltoleranse mot nasking og alt blir anmeldt. Jeg er enig i dette utgangspunktet, men det forutsetter at det er et tyveri og ikke en svakhet i COOP sitt eget selvbetjeningssystem som de ønsker forbrukeren skal benytte.

Saken det siktes til gikk i korthet ut på at en kunde tar i bruk selvbetjeningskassen i COOP Mega Torvbyen, skanner varene og trykker seg frem til aktuelle varetyper for varer som ikke har strekkode, som i dette tilfelle var et skolebrød. Vedkommende avslutter ved å trykke på betaling, betalte og gikk ut av selvbetjeningssonen. Vel ute kom det en vekter som ville foreta kontroll. Det viste seg at skolebrødet ikke var riktig registrert og dermed heller ikke betalt for.

Så langt jeg har fått klarhet i COOP sine rutiner så har de etablert et system der vekterne skriver rapport over denne type hendelser, sender rapporten til en sentral enhet i Oslo som følger opp ved å anmelde for tyveri.

Påtalemyndigheten i politiet vurderer så anmeldelsen og der de mener å ha grunnlag i anmeldelsen for strafferettslig å forfølge saken, vil det enten bli tatt ut tiltale eller det ilegges et forenklet forelegg.

For å straffe noen for tyveri krever straffeloven at to betingelser er oppfylt. Den ene er at en person uberettiget tilegner seg en gjenstand som tilhører en annen. Det andre er at dette skal ha skjedd forsettlig, forenklet sagt at tilegnelsen var med vilje.

Nasking er et betydelig problem for dagligvarekjeden. Det leveres et betydelig antall anmeldelser i året og påtalemyndigheten ilegger i de fleste tilfeller et forenklet forelegg. Hvis forelegget ikke godtas, vil forelegget bli benyttet som en tiltalebeslutning og saken havner i retten for pådømmelse. I slike tilfeller vil den tiltalte ikke ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer og hvis en ønsker forsvarer må dette i utgangspunktet dekkes selv.

I denne «skolebrødsaken» anbefalte jeg vedkommende, etter å ha hørt hennes historie og etter å ha undersøkt COOP sitt selvbetjeningssystem, ikke å godta forelegget. Hvis vedkommende godtok forelegget innebar dette også erkjennelse av tyveri samtidig som det ville skje en påtegnelse på hennes rulleblad. Hun var bestemt på at hun ikke var noen tyv, men hadde som utgangspunkt et ønske om å betale forelegget da hun syntes hele saken var pinlig og ønsket å legge den bak seg. Vedkommende fikk løfte om rettslig bistand under hele prosessen.

En korrespondanse til tingretten resulterte i at saken ble trukket og senere henlagt av påtalemyndigheten.

Med denne saken ønsker jeg å rette en kritikk mot COOP som etablerer et selvbetjeningssystem som ikke er forbrukervennlig. Selvbetjeningskassenes fravær av tilfredsstillende kontrollsystemer som kan varsle forbrukeren om feil ved registrering, eller at en registrering mangler er sterkt kritikkverdig. Når COOP som i saken ovenfor anmelder sine kunder for tyveri når det er systemet selv som ikke er godt nok, er langt utenfor hva som er i forbrukerens interesser.

En kunde som gjør feil i sin registrering, uten å få varsel om feilen på grunn av systemets mangler, risikerer å få påført sitt rulleblad at en er en tyv og har nasket i en dagligvareforretning. Systemets mangel er en mangel som lett kan avhjelpes med enkle midler og til lave kostnader som eksisterer i dag og endatil kan kjøpes i forretninger som også finnes i Torvbyen. Så lenge selvbetjeningskassene har en slik svakhet, fraråder jeg bruk da en som forbruker i uvitenhet risikerer å bli stemplet som tyv på sitt rulleblad.

I skolebrødsaken endte det heldigvis godt for «tyven», men presset var stort og når saken samtidig verserte midt under eksamensperioden, kunne dette ha ødelagt et helt års studie. I hvilken grad anmeldelsen har påvirket hennes eksamenskarakterer vil vi aldri få vite. COOP mistet i vertfall her en langvarig trofast kunde.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken