Siste ukers medieomtale gjør det nødvendig å redegjøre for selskapets historie og status.

Nettpartner er i dag Norges største selskap innen drift og utbygging av kraftnett, og har vokst betydelig siden det ble skilt ut av Fredrikstad Energi/FEAS i 1999. Den gang hadde selskapet en omsetning på ca. 70 millioner kroner og 60–70 ansatte. Siden den gang har selskapet fusjonert med Glitre Energi og foretatt flere oppkjøp for å posisjonere seg for nye vekstområder innen strømnett og jernbane. Nettpartner forventes i år å omsette i overkant av 1.100 millioner kroner, og er meget godt posisjonert for videre vekst og utvikling. Det tjener både ansatte og eierne.

Nettpartner har over lang tid lyktes meget godt i markedet og vi er stolte av selskapets vekst og utvikling, fra å være en liten og lokal montasjebedrift i Fredrikstad til å bli markedslederen og Norges største aktør. Selskapet har i dag i ca. 500 ansatte med avdelinger fra Mandal i sør til Tromsø i nord.

Nettpartners østfoldavdeling, som ligger på Årum i Fredrikstad, et av våre flaggskip med ca. 70 ansatte. Når man tar med leverandører og underleverandører er det mange i distriktet som har sin inntekt direkte eller indirekte fra selskapets virksomhet. Avdelingen som hvert eneste år har hatt positiv lønnsomhet, består av arbeidsomme, flinke og stolte ansatte. Sett i forhold til dagens størrelse og posisjon har selskapet evnet med lite kapital å vinne denne sterke posisjonen i et marked som er voksende.

Fredrikstad-samfunnet og lokalpolitikerne bør være stolte av at de gjennom FEAS har vært med å bygge opp en liten montasjevirksomhet til å bli landsdekkende og markedsledende.

Nettpartner er et selskap som bygger sten på sten mht. kompetanse og kapasitet. Vi er stolte av vår historie og at vi hvert eneste år frem til 2016 har evnet å levere positiv lønnsomhet, i enkelte år meget god lønnsomhet. Dessverre fikk vi i 2016 og 2017 et raskt prisfall på 7–10 prosent i snitt på alle våre tjenester, samt enkeltstående større prosjekttap knyttet til den nasjonale prosjektsatsingen på regional- og sentralnettet. Det medførte at mange års gode resultater ble avløst av samlede tap i 2016 og 2017 på nær 100 millioner kroner. Av dette har FEAS vært inne i to perioder med kapitaltilførsel, samlet størrelse er 46 MNOK.

En rekke tiltak er blitt iverksatt og den underliggende lønnsomheten er nå betydelig forbedret slik at Nettpartner forventer positive tall i 2018. Markedene er i vekst og selskapet har som den største aktøren gode muligheter til å skape gode resultater i de kommende årene, herunder utvikle verdier for eierselskapene.

Fredrikstad-samfunnet og lokalpolitikerne bør være stolte av at de gjennom FEAS har vært med å bygge opp en liten montasjevirksomhet til å bli landsdekkende og markedsledende. På en slik lang reise er det utenkelig at man ikke før eller siden møter utfordringer som i 2016 og 2017. Viktigst er at selskapet evner å tilpasse og reise seg, slik at verdiene som ligger hos FEAS og øvrig eier blir godt ivaretatt og videreutviklet.

Les også

Innsikt: Hvem skal styre Fredrikstad Energi ut av mørket?