Nei, Pål Nordberg, sårbare elever skal ikke forvises til Pynten

Pål Nordberg var lærer på Pynten, en skole for barn med særlige behov, i 18 år, her på et bilde fra 2006. I innlegget får han kritikk for å sverge til et skoletilbud som tar en gruppe elever ut av klassefellesskapet.

Pål Nordberg var lærer på Pynten, en skole for barn med særlige behov, i 18 år, her på et bilde fra 2006. I innlegget får han kritikk for å sverge til et skoletilbud som tar en gruppe elever ut av klassefellesskapet. Foto:

Av

– Du kan sikkert dokumentere at det gikk fint med noen av elevene på Pynten, skriver Hallvard Arneberg til Pål Nordberg, men de fikk alle merket i pannen. «Du hørte ikke til blant de normale!»

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pål Nordberg har helt sikkert et varmt hjerte for sårbare elever som mistrives eller har problemer med å lykkes på skolen. Løsningen er IKKE å etablere segregerte skoletilbud langt unna det sosiale fellesskapet skolen skal gi elevene. Det finnes ingen dokumentasjon for at dette er bra for elevene, snarere tvert imot.

Sårbare elever, og elever med funksjonsnedsettelser har i altfor lang tid blitt segregert og isolert fra ordinære klassefellesskap fordi skolen ikke har tilpasset sin undervisning og virksomhet til deres behov. Det er en menneskerett for ALLE elever å få delta på lik linje i skolefellesskapet.

Når enkeltelever diagnostiseres og stigmatiseres som «for annerledes eller sårbare» til å kunne delta, er dette å gjøre stor urett mot dem. Begrunnelsen er gjerne at de trenger å skjermes eller at de ikke er opplæringsdyktige innenfor det ordinære tilbudet. Men skolen er for alle type elever, og det er skolens oppgave å tilpasse seg dem. Derfor trengs selvfølgelig fleksible og alternative læringsarenaer, varierte undervisningsmetoder, og fleksible gruppeorganiseringer i skolehverdagen.

Når enkeltelever diagnostiseres og stigmatiseres som «for annerledes eller sårbare» til å kunne delta, er dette å gjøre stor urett mot dem.

I løpet av mine år som PP-rådgiver tok jeg initiativet til opprettelsen av Ungdommens Båtbyggeri i Sarpsborg, og T-klassen i Fredrikstad, og jeg arbeidet for å bruke bondegårder (Grønn Omsorg/Inn på Tunet) som læringsarenaer i undervisningen. Jeg var naiv, og trodde at slike tilbud kunne inngå som del av det ordinære skoletilbudet, men det viste seg at skolene og skoleadministrasjonen bare ønsket å bruke disse arenaene til å fjerne brysomme og pedagogisk utfordrende elever fra klassen og hjemmeskolen. Det skulle helst være ro og problemfritt «av hensyn til de andre elevene», og kanskje av hensyn til lærerne?

I disse koronatider har såkalt «uteskole» blitt tatt i bruk av mange skoler, mest fordi det var en kreativ løsning av arealhensyn, det skulle ikke være mange elever i samme klasserom. Forsøksvis evaluering av uteskole tyder på at de fleste elevene elsket det, og at elever som ikke fungerte så godt i klasserommet blomstret.

Læringsresultatene ble visst også bedre for elevene. Naturen som alternativ læringsarena ble ikke brukt for «å gi tilbud til de mest sårbare elevene», men ble brukt som en del av det ordinære skoletilbudet. Ingen ble stigmatisert eller segregert fra fellesskapet. Nå er kanskje smittevernsbehovet redusert, og elevene sitter igjen ved pultene sine?

Nei, Pål Nordberg, det var ikke «en foroverlent skolesjef eller vidsynte politikere» som i sin tid åpnet for etablering av Pynten. De var naive, og etter mitt syn ført bak lyset av engasjerte pedagoger. De fikk helt sikkert flotte naturopplevelser, mye praktisk læring og tett voksenkontakt, men de var isolert fra fellesskapet, og de fikk ikke den sosiale kompetansen de bare kan få i samvær og deltakelse i det ordinære samfunnet og klassefellesskapet. Du kan sikkert dokumentere at det har gått fint med noen av dem, og at de i dag er samfunnsdeltakere på linje med oss andre. Men de fikk alle merket i pannen: Du hørte ikke til blant de «normale».

Pynten er et flott sted som fortjener rehabilitering. Hvorfor ikke gjøre det til et «klasserom» med tilbud til ALLE elevene. Vi vet jo hvilke elever som vil profittere mest på det, gjør vi ikke?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken