Fri flyt – et problem for NAV, Norge og EU?

 Spørsmålet som ifølge Thue ligger i bunn av hele NAV-skandalen: – Er det nødvendig å overføre så mye makt og myndighet til EU for å sikre frihet for varer, kapital og tjenester?

Spørsmålet som ifølge Thue ligger i bunn av hele NAV-skandalen: – Er det nødvendig å overføre så mye makt og myndighet til EU for å sikre frihet for varer, kapital og tjenester? Foto:

Av

Johannes Thue: – Pressen stiller også opp blant kritikerne, men bør ha en flau smak i munnen fordi de heller ikke har skjøttet sin samfunnsrolle som vaktbikkje og forsvarer av borgernes rettigheter.

DEL

Leserbrev

EØS-avtalens bestemmelse om fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer er så mye kommunisert, kritisert og diskutert at det er merkelig at dette har gått under radaren for NAV, storting, regjering og domstolene, tilmed høyesterett.

Hva kan årsaken være til at alle disse instanser har gått ut fra at fortolkningen, forståelsen og praksisen NAV har hatt har vært gjeldende lov?

Nå står kritikerne i kø. Tilmed politiske partier som hele veien har vært mot EØS raser nå mot regjeringen fordi NAV ikke følger EØS-reglene. Ministerjakt er en politisk øvelse. Et unntak her er Sp som sier at det egentlig er NAVs praksis som burde være gjeldende lov. Pressenstiller også opp blant kritikerne, men bør ha en flau smak i munnen fordi de heller ikke har skjøttet sin samfunnsrolle som vaktbikkje og forsvarer av borgernes rettigheter.

Forklaringen til at dette nå fremstår som en katastrofe er at alle instanser har gått ut fra at NAVs fortolkning er riktig. Her er det åpenbart avtalen som ikke er forhandlet frem slik at vi fikk det resultat som alle har ønsket. Dette kommer også frem av de signaler som er kommet fra EØS. Det som mangler er begrunnelser for de avvik som her er praktisert. Når hensynet til formålet med støtteordningene oppgis å være at at den som er sykmeldt eller mottar avklaringspenger skal tilbake til i jobb, burde det ikke være vanskelig å legge inn de begrensninger som her er praktisert og få disse godkjent som del av EØS-avtalen. Her kan det være snakk om behov for konsultasjoner, kurs og oppfølging.

For å gjøre det enklere å få aksept for avvikene kunne man så ha romsligere ordninger for trygdede som ikke har en rimelig mulighet for tilbakeføring til arbeidslivet. I alle fall burde det være mulig å innføre en registreringsplikt for alle som mottar trygdeytelser, slik at NAV kjenner oppholdsadressen til hver enkelt, uansett hvor vedkommende bor. Når dette også gjelder de som bor i Norge, er det ingen diskriminering av dem som velger å oppholde seg i utlandet.

I bunnen av hele dette problemet ligger spørsmålet: Er det nødvendig å overføre så mye makt og myndighet til EU for å sikre frihet for varer, kapital og tjenester? Har ikke EU gått for langt når det gjelder fri flyt av personer og nedskalering av nasjonalstatene? Uroen rundt Brexit og Catalonia og fremveksten av nynasjonalisme i Polen, Ungarn og andre steder kan tyde på det. Vi rammes av dette og det henger sammen med en utvikling på flere nivåer.

Politikk søker makt og makt tiltrekker seg beslutningsrett. På alle nivåer oppstår en tendens til urbanisering, fortetting og sentralisering, i byene fra utkanter inn mot sentrum, i landet fra distriktene inn mot hovedstaden. I Europa samles makt i Brussel og vi får dette inn bakveien via EØS. Mye tyder på at tiden er moden for en snuoperasjon. Sps fremgang er en indikator for at dette også gjelder Norge.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags