For NAV-direktør Sigrun Vågeng bør første skritt i oppryddingen være å gå av

– Den psykiske belastningen ved å kjempe for egen uskyld mot Staten må heller ikke undervurderes, skriver Anders Bjørnebekk. Bildet er fra Fredrikstad tingrett der fem er dømt for bedrageri i tillegg til de 48 NAV første meldte om. Saken der Bjørnebekk talte for døve ører gikk for Trygderetten.

– Den psykiske belastningen ved å kjempe for egen uskyld mot Staten må heller ikke undervurderes, skriver Anders Bjørnebekk. Bildet er fra Fredrikstad tingrett der fem er dømt for bedrageri i tillegg til de 48 NAV første meldte om. Saken der Bjørnebekk talte for døve ører gikk for Trygderetten. Foto:

Av

– Når NAV bevisst ignorerer Trygderettens avgjørelser uten å få sakene prøvd i lagmannsretten, rokker man ved helt sentrale rettssikkerhetsprinsipper, skriver advokat Anders Bjørnebekk, og da er det ikke bare NAV-direktør Sigrun Vågeng som bør han en vond smak i munnen.

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uken har norgeshistoriens største rettsskandale rullet over nyhetsskjermer i alle medier. NAV, en av hjørnesteinene i vår velferdsstat, har ikke bare feiltolket eget regelverk, men endog krevet tilbakebetalt store beløp og gått til anmeldelse av mennesker som ikke har gjort noe ulovlig.

Saken har et voldsomt omfang og vi frykter vi kun har sett toppen av det berømte isfjellet. Opprinnelig kunne NAV og Riksadvokaten melde om 48 mennesker som var dømt for bedrageri, hvorav 36 faktisk måtte sone i fengsel. Alt torsdag, kun tre dager etter at nyheten sprakk, kunne Fredriksstad Blad melde at sorenskriver ved tingrettene i Fredrikstad og Halden, Arnfinn Agnalt, hadde avdekket ytterligere fem saker ved Fredrikstad tingrett og ytterligere to i Halden. Tallene på uskyldig dømte kommer sannsynlig vis til å øke når landets øvrige domstoler foretar en tilsvarende gjennomgang som den man gjort i Fredrikstad og Halden.

At de ansvarlige etater nå gjør sitt ytterste for å rydde opp er likevel en fattig trøst for de mennesker som har fått en dom mot seg og blitt stemplet som bedragere av NAV og påtalemyndighet. Det lar seg neppe gjøre å gi tilbake de uker og måneder som er sonet i fengsel. Ei heller vil det la seg gjøre å fullt ut reparere skaden som er skjedd for de vel 2400 personene som har måttet betale tilbake store summer til NAV, ofte i form av trekk i en allerede lav inntekt.

Man har, med andre ord, kjempet mot en etat som ikke har villet høre på den særdomstol som er satt til å avgjøre disse sakene.

Den psykiske belastningen ved å kjempe for egen uskyld mot Staten må heller ikke undervurderes. Spesielt tungt opplever mange det når man kjemper mot NAV, en etat som skal hjelpe deg når du blir syk, men som i stedet har ignorert Trygderettens uttalelser siden 2017. Man har, med andre ord, kjempet mot en etat som ikke har villet høre på den særdomstol som er satt til å avgjøre disse sakene.

For egen del kjenner jeg denne skandalen fra innsiden etter at vårt kontor har representert en av dem som har fått en streng dom og et krav fra NAV på over 490 000 kroner. Et krav som skal betales tilbake med minstepensjon som eneste inntekt. Alt i 2015 argumenterte vi overfor NAV med at EØS-reglene måtte gis virkning på saken, og viste også til at Trygderetten så tidlig som oktober 2014 avsa kjennelse på at arbeidsavklaringspenger var en ytelse som er omfattet av EØS-avtalen og trygdeforordningen. Til tross for alle anstrengelser var dette tale for døve ører. NAV, og i dette tilfellet også Trygderetten, ville ikke høre, og min klient ble ruinert og straffedømt. En personlig tragedie det er vanskelig å sette seg inn i.

Når man vet hvor hardt en feil dom rammer de mennesker som havner i en slik situasjon, er det med sjokk og vantro jeg registrerer at NAV har fortsatt sin praksis i flere måneder etter at de selv begynte en gjennomgang av regelverket. Siste anmeldelse ble, så vidt meg bekjent, innlevert i april -19 og siste straffedom falt i september -19. Da hadde Trygderetten i november/desember -18 varslet NAV om at Trygderetten vurderte å involvere ETFA-domstolen fordi NAV nektet å følge Trygderettens praksis. I brev datert 27. februar -19 skrev NAV til Trygderetten at man ville endre praksis. Likevel fortsatte man altså å politianmelde disse sakene frem til april måned. Det er vanskelig å finne ord som beskriver en slik saksbehandling.

NAV-direktør Sigrun Vågeng begrunner sendrektigheten med at NAV har trengt tid for å avklare et komplisert regelverk. Dette er en begrunnelse Vågeng ikke kan slippe unna med. Trygderetten hadde avklart dette regelverket gjennom en ensrettet praksis siden juni -17. Som jurist og advokat er det frustrerende å se at NAV-direktøren fortsatt forsøker å bortforklare det som fremstår som klart feil håndtering fra etatens side.

Hun fastholder at NAV ikke trenger å rette seg etter Trygderetten og dens praksis i saker etter folketrygdloven. En korrekt håndtering ville vært at NAV enten innrettet seg etter Trygderettens praksis eller, dersom man var uenig i den juridiske vurderingen, anket sakene inn for lagmannsretten og i siste instans Høyesterett. Dette er måten juridiske problemer blir avklart på. Når NAV bevisst ignorerer Trygderettens avgjørelser uten å få sakene prøvd i lagmannsretten, rokker man ved helt sentrale rettssikkerhetsprinsipper.

Det er imidlertid ikke bare Sigrun Vågeng som bør ha en vond smak i munnen nå. Det må være betimelig å stille spørsmål ved rollen til juristene hos NAV Klageinstans. Vår påstand er at man som jurist hos NAV ikke blindt skal følge en feil praksis. Når vi jurister mottar vårt vitnemål, lover vi å «fremme rett og hindre urett». Samfunnsoppgaven er å fatte objektivt riktige vedtak. Det samme må også gjelde juristene hos NAV Kontroll, som har hatt ansvaret for anmeldelsene.

Det hadde vært veldig interessant å høre hvilke vurderinger som ble gjort i forbindelse med at man sendte den siste anmeldelsen i april 2019. Spørsmålet blir da om direktør Vågeng har skapt et miljø i NAV som oppfordrer til selvstendig og god juridisk tankegang. Mye tyder på at svaret er nei.

Nå jobber både NAV og Riksadvokaten på spreng for å rydde opp. De har en stor jobb foran seg. For NAV-direktør Sigrun Vågeng bør første skritt være å gå.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken