Klaget på vegne av bekjent, Nav åpner for å se på saken på nytt

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Navs kommunikasjonssjef Britt Tunby svarer på leserbrev der det heter at en kvinne ikke har fått støtte hun har krav på fra Nav. Den berørte kvinnen har samtykket til fritak fra taushetsplikten.

DEL

Leserbrev 

Leserbrevet fra Hege Hansen forteller om en bekjent og hennes opplevelser av NAV. Saken er omfattende og vi ser at opplysningene ikke er helt i samsvar med det som fremkommer i våre saksdokumenter.

Ut fra våre notater søkte Hansens bekjent i november 2006 tidsbegrenset uførestønad. Denne stønaden ble innvilget, og stønaden ble, etter lovendring, endret til AAP i 2010. Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført 1. februar 2010, som erstatning for rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Innføringen av AAP medførte en innskjerpelse av regelverket i forhold til de tre tidligere nevnte ytelsene. En av de viktigste endringene er at det stilles betydelig strengere krav til at brukerne bidrar aktivt i egen sak og at de er i arbeidsrettet aktivitet så sant dette er medisinsk forsvarlig.

I komplekse saker som varer over flere år, slik som denne, er det naturlig årsaker til at bruker må forhold seg til flere veiledere. At dette ikke alltid oppleves som god service for bruker, har vi forståelse for. Det samme gjelder der saksbehandlingen strekker ut i tid.

Samfunnet gir nødvendig støtte til livsopphold innenfor et regelverk som besluttes av politikerne. NAV må forholde seg til disse bestemmelsene. For å motta ytelser fra NAV, både de statlige og de kommunale, stilles krav til nødvendig dokumentasjon.

Vi beklager at Hege Hansens bekjent har hatt en dårlig opplevelse av samhandlingen med NAV. Vi oppfordrer henne derfor til å avtale tid med veileder i NAV Sarpsborg så de sammen kan se på saken på nytt.

Faktaopplysning:

  • NAV ble etablert i juli 2006.
  • NAV Fredrikstad og NAV Sarpsborg ble begge åpnet i november 2008.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags