Svar på dette innlegget fra Nav-leder Lise Mette Paulsen.

Det er to måter å møte kritikk på; enten svarer du eller så svarer du politisk. For Fagforbundet er det viktig at sakens kjerne kommer frem – viljen til handling.

Høsten 2013 ble det gjort et politisk vedtak i Fredrikstad om å sette i gang prosjekt «Innsatsgjengen». Målgruppen var og er mottakere av økonomisk sosialhjelp. Stikkord er sysselsetting og aktivitet.

Tre ansatte ble rekruttert inn for å drive dette prosjektet fremover. De ble hentet fra egen portefølje det vil si arbeidsledige i Nav-systemet. De har gått på midlertidige kontrakter siden oppstart, med varighet fra seks måneder og opptil ett år av gangen. To av de ansatte har ved utgangen av juni 2017 oppnådd en sammenhengende ansettelse på 3,5 år.

Vi snakker om besparelser på nesten 30 millioner siden oppstart og 120 mennesker inn i arbeidslivet.

Dette prosjektet har vært selvgående og «ledet» av de tre. De har levert resultater som har fått nasjonal oppmerksomhet.  Vi snakker om besparelser på nesten 30 millioner siden oppstart og 120 mennesker inn i arbeidslivet.

Ved at Nav-Fredrikstad foretok en organisasjonsendring 01.01.2017 så la Nav inn andre krav til de som skulle «drifte» et slikt prosjekt, de skulle ha en annen kompetanse enn de tre ovennevnte – hvilken kompetanse ble det ikke sagt noe om, dette er noe Nav nasjonalt definerer selv. Nav sier at de nå server brukere med en annen utfordring enn før (rus psykiatri osv..). de tre i prosjektet sier at dette har vært gjennomgangstonen på noe av klientellet hele tiden.

Det som skisseres over, samt det at to av de i prosjektet nærmer seg fire år med midlertidig ansettelse, gjør at Fagforbundet bruker et ord som «lufting» av ansatte – uten at vi har noe konkret belegg for dette.

Fagforbundet la inn krav om fast tilsetting på alle tre i februar i år – gikk i forhandlingsmøte med arbeidsgiver og møtte ingen gehør for verken krav eller forhandling - 1 juli er de uten jobb..

De tre ovennevnte har solgt prosjektet i flere sammenhenger, de har vært eksponert på TV2, NRK, VG og byens lokalaviser, fått skryt fra byens politikere, samt hatt besøk av arbeidsminister og ledere fra Nav-systemet.  Senest ved «Winter Classic»-arrangementet på stadion, med påfølgende skryt fra arbeidsminister og nav ledelse.

Dette handler i bunn og grunn om behandling av ansatte og personal, som i dette tilfellet er tilknyttet Nav. Det strider med det som Fagforbundet står for og ikke minst det som er hovedbudskapet til så vel regjering som Nav – «Folk i arbeid».

Arbeidsgiver «gjemmer» seg i denne saken bak «krav om kompetanse» dette er noe de definerer selv og som ikke er understøttet av noe lovverk. Måten disse tre har blitt behandlet i løpet av disse årene (da snakker vi om oppfølging, arbeidsforhold, lederstøtte osv) er under enhver kritikk. Og vi må si at vi ikke er imponert av hvordan man har ivaretatt disse gutta. Dette handler om vilje fra Nav sin side og ikke noe annet!

Som daværende utvalgsleder kommenterte ved oppstart i 2015 – «Jeg har hatt trua hele tiden siden Innsatsgjengen ble igangsatt, men dette er bedre enn jeg hadde trodd.»

Det er fortsatt mulig å snu!

Fagforbundet ber om at NAV bruker arbeidsminister Anniken Hauglies sitat fra besøket i byen; «Dette er vinn-vinn for alle» også for gutta som startet opp innsatsgjengen.