Laabak serverer resonnementer på sølvfat til alle nett-trollene

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Mona Vauger tenker åpenbart på 22. juli 2011 når hun skriver til Laabak: Det er nå fem år siden landet vårt erfarte hva slike forvrengte virkelighetsoppfatninger kan gjøre med et menneske.

DEL

Leserbrev

I et innlegg i FB 25.07 skriver Frps Bjørnar Laabak at Nav må være mer rause ovenfor norske med omsorgsansvar. Laabak skriver at norske innbyggere får dårlig behandling av Nav, samtidig som «millionene renner ut til andre grupper». Det er trist at en politiker serverer sine tabloide og enkle resonnementer på sølvfat til alle nett-trollene, slik at de ytterligere kan fyre oppunder sine forvrengte virkeligheter der man tror at flyktninger og innvandrere får så mye rett i hendene og kjører flotte biler. Det er nå fem år siden landet vårt erfarte hva slike forvrengte virkelighetsoppfatninger kan gjøre med et menneske.

Reglene til NAV kan ramme urettferdig, i dette tilfellet en alenemor. Det er politikerne som har vedtatt disse reglene. Laabak bør heller bruke tiden på å snakke med sin egen Frp-regjering, enn å bruke alenemoren som et eksempel for å forsterke manges fremmedfrykt og løgner om forskjellsbehandling i sosialhjelp.

Sosialhjelpssatser i Norge er de samme for alle, uansett opphav. Å leve på sosialhjelp med en inntekt på ca. 180.000 i året er ikke noe man gjør fordi man ønsker det, men det er siste utvei og en nødløsning for dem som er i en livssituasjon der dette er siste utvei, enten du er født i Norge eller har kommet som flyktning.

Det er riktig at det er en større andel av innvandrere enn norskfødte som lever av sosialhjelp. Det er et resultat av migrasjonsstrømmen til Norge, men dette går ikke på bekostning av de tilbud NAV gir sine innbyggere. Innvandrerbakgrunn er ofte årsaken til forskjellene, og det sier seg selv at de som kommer fra krig og undertrykkelse og minimal eller ingen skolegang trenger lenger sosialhjelp og tilrettelegging.

Det er viktig at alle skal ha til livsopphold, samtidig stilles det strenge krav til egeninnsats og læring. Integrering handler om at de som kommer til landet skal lære seg språk og etter hvert ta del i den norske dugnaden og bidra i arbeidslivet. Som politikere må vi sørge for at de pengene vi bruker i dag blir småpenger sammenlignet med de verdiene hver enkelt kan bidra med i fremtiden som arbeidstagere i velferdssamfunnet.

Skal vi få til dette, må vi slutte å tenke de og oss.

Skal vi få til dette, må vi slutte å tenke de og oss. Vi må investere riktig i våre nye innbyggere slik at de kan oppfylle den norske samfunnskontrakten som sier at alle skal yte sin plikt før man kan kreve sin rett. For å komme dit må vi alle bidra og se på våre nye innbyggere som en av oss, og at de er fremtidige bidragsytere til vår velferd og ikke fremme frykt og redsel for at innvandrerne tar noe fra oss, slik Laabak gjør når han drar frem sitt brune tabloide innvandringskort.

Mona Vauger

Leder Hvaler Arbeideprarti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags