NAV styrkes for å få flere ut i arbeid

–  Regjeringen understreket at det ordinære arbeidslivet skal prioriteres som tiltaksarena, forteller Erlend Wiborg.

– Regjeringen understreket at det ordinære arbeidslivet skal prioriteres som tiltaksarena, forteller Erlend Wiborg.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Nav får nye markedskontakter og samarbeidet med næringslivet styrkes, skriver stortingsrepresentant for Frp, Erlend Wiborg.

DEL

Leserbrev

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke NAV med inntil 36 nye markedskontakter. Dermed styrkes et helt nødvendig arbeid opp mot næringslivet for å få flere i eller tilbake i arbeid.

En markedskontakt har ansvaret for å kontakte virksomheter og bedrifter for å vurdere behovet for arbeidskraft og finne kandidater fra NAV-systemet som kan være aktuelle for jobb i disse virksomhetene. Koble arbeider og arbeidsgiver kort sagt.

NAV har mange dyktige medarbeidere som hver dag bidrar med samtaler og oppfølging av arbeidsledige med helseutfordringer, kompetansebrister og annet som gjør det krevende å få eller å stå fullt i arbeid. NAV har mye inkluderingskompetanse, men det er likevel klart at NAV i større grad enn tidligere må utvikle og bedre kontakten med arbeidsgivere. Det er i det ordinære arbeidsliv jobbene finnes.

Over tid har vi sett at fokuset i for stor grad har handlet om inntektssikring gjennom ytelse og tiltak via NAV, som har gitt mindre overgang til arbeid enn ønskelig. Riksrevisjonen la senest i februar frem en gjennomgang av bruk og resultater av arbeidsmarkedstiltak, som understreker at dette fortsatt er en utfordring.  Her kommer det frem at vurderingene av tiltakets hensiktsmessighet mot målet om jobb mangler i mange tilfeller, eller synes mangelfull. I tillegg trekkes det frem mangel på kompetanse som mulig årsak til det.

For å vurdere en kandidats muligheter på arbeidsmarkedet kreves evne til å se verdien av både realkompetanse, formell kompetanse og andre personlige egenskaper. Likeledes må det være en forståelse for en arbeidsgivers behov for tett samarbeid, forutsigbarhet og risikoavlastning om vi skal få flere bedrifter til å prøve ut kandidater fra NAV.

Regjeringen har allerede revidert tiltakene, hvor det er tatt grep for å få færre og mer målrettede tiltak. Likeledes har regjeringen understreket at det ordinære arbeidslivet skal prioriteres som tiltaksarena.

Flere NAV-kontorer har vist gode resultater med målrettet og tett samarbeid mot næringslivet. Det får NAV nå anledning til å styrke ytterligere med regjeringens bevilgning til ytterligere 36 dedikerte medarbeidere på dette området.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags