«Flest mulig skal tilbake i jobb.» Men resultatet er flere trygdede og sosialklienter

– Slik hverdagen har blitt nå, tallene hos NAV har blitt penere og regjeringen har forsterket sin «arbeidslinje», har det igjen har resultert i flere trygdede og sosialklienter, skriver Fagforbundets hovedtillitsvalgte.

– Slik hverdagen har blitt nå, tallene hos NAV har blitt penere og regjeringen har forsterket sin «arbeidslinje», har det igjen har resultert i flere trygdede og sosialklienter, skriver Fagforbundets hovedtillitsvalgte.

Av

Pål Andreas H. Christiansen, Fagforbundet, mener regjeringens nye retningslinjer for arbeidsavklaringspenger virker mot sin hensikt.

DEL

Leserbrev

«Flest mulig skal hjelpes tilbake i jobb» sier sittende arbeidsminister, men slik NAV legger opp til praksisen som følge av dette så truer det velferdssamfunnet slik vi kjenner det. Vi som lokal fagforening opplever virkelig hva det vil si i praksis det den sittende blå regjering og NAV nå setter ut i livet. AAP var en trygghet for veldig mange arbeidstakere i påvente av arbeidsutprøving, hospitering og videre vurdering av restarbeidsevne. Det skal være mål at du som arbeidstaker skal tilbake i en eller annen form for arbeid.

Slik hverdagen har blitt nå, tallene hos NAV har blitt penere og regjeringen har forsterket sin «arbeidslinje», har det igjen har resultert i flere trygdede og sosialklienter. Brukerombudet i Fredrikstad opplever en økt pågang som følge av Navs «nye linje», vi ser flere saker vedrørende stønader og AAP.

De arbeidstakere som hadde et ønske eller mål om å komme tilbake til yrkeslivet har fått en lengre og hardere vei. Dette rimer ikke med «flest mulig skal hjelpes tilbake i jobb». Sittende arbeidsminister sier videre at «vi kan ikke lage ordninger som gjør at folk går år etter år på midlertidige ytelser….» men det er nettopp dette som er kjernen i AAP – trygghet for den enkelte inntil arbeidsevne osv er vurdert – ikke lua i hånda, sosial stønad og utestengelse fra samfunnet.

Fagforbundet vil utfordre politikere og NAV til å revurdere stønadsordninger som skal sikre den enkelte. Det hjelper ikke med pene tall og statistikker når vi bidrar til at mennesker blir sykere og døra stenges til arbeidslivet.


Pål Andreas H. Christiansen

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Fredrikstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags