Dessverre er det ingen politiske partier som taler sommerfuglenes sak

Vilt og vakkert: – Velg «insektsvennlige» planter, oppfordrer Svein Åstrøm. Han er ikke glad i hager som er for striglet og ryddig. Foto: Egil Michaelsen

Vilt og vakkert: – Velg «insektsvennlige» planter, oppfordrer Svein Åstrøm. Han er ikke glad i hager som er for striglet og ryddig. Foto: Egil Michaelsen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Hvem kjemper for naturmangfoldet, spør Svein Åstrøm. – Selv de som kaller seg miljøpartier, virker helt uinteresserte i naturen.

DEL

Kronikk 

Vi som har levd en stund, minnes somrene med flagrende sommerfugler og summende bier og humler i hager, på enger og veikanter. Det var lerker, stær, svaler og et stort mangfold av fuglearter. I dag er det langt mellom hver sommerfugl, og vi ser ikke lenger hundrevis av svaler som sitter på strengene og forbereder høsttrekket. De unge i dag har aldri opplevd denne naturens rikdom og vet ikke hva de går glipp av.

Dessverre er denne utviklingen langt på vei menneskeskapt. Kravet til effektivitet i landbruket har ført til at blomsterrik beitemark og vakre enger har blitt erstattet med sterile kornarealer. Jorder som ikke lenger er lønnsomme å dyrke, legges brakk og gror igjen med skog. Områdene der blomster kan vokse og trives blir redusert.

Det som er tilbake er hager, veikanter og annen kantvegetasjon. Dette er ikke noe lite areal, men vi oppdager at selv denne kilden til mat for insektene ødelegges systematisk. Dermed bryter næringskjedene sammen, arter blir borte, gradvis, men ubønnhørlig.

Det verste er ugrassprøyting med Roundup og andre sprøytemidler. All vegetasjon visner og blir borte. Like ille er det at veikantene systematisk klippes ned langt tidligere enn forsvarlig.

Alle slags krydderurter er himmerike for sommerfugler og humler.

Plantene får ikke tid til å frø seg. Det som klippes ned, blir liggende å råtne i veikanten. Det tilføres dermed for mye næring til jorda, og de konkurransesvake artene blir etter hvert fortrengt av burot og løvkratt.

Også moderne skogbruk er en versting i denne sammenheng. Snauhogst med etterfølgende granplanting er sikkert arbeidsbesparende og lønnsomt.

Krav fra myndighetene til effektivitet og økt produksjon tvinger grunneiere til å prioritere dette fremfor å fremme naturmangfoldet. Vi kan ikke bare skylde på grunneierne. Myndighetene må inn med effektive tiltak for å snu den negative utviklingen og legge til rette for en rikere natur.

Mange mener at pen natur er kortklipte plener og veikanter uten vegetasjon. Dersom blomstene blir til sjenanse, klager de høylydt til pressen, kommunen eller andre som er ansvarlige for skjøtselen. De blir hørt, mens de som ønsker markblomster og sommerfugler blir møtt med et skuldertrekk. Vi kan ikke få begge deler. Raseringen av blomsterrike arealer, fører uvegelig til at insektene blir borte.

Det er ikke vond vilje, men mangel på kunnskap som gjør at skjøtselen blir katastrofal. Alle som forvalter våre naturverdier bør tilbys kurs og få veiledning hvordan skjøtsel bør drives på riktig måte.

Hageeierne kan bidra på mange måter. Hagen bør ikke være altfor striglet og ryddig. Flere sommerfuglarter legger egg på brennesle. Velg «insektsvennlige» planter. Alle slags krydderurter er himmerike for sommerfugler og humler. Likeledes blomkarse, solsikke og prestekrage. Fagerbusk og sommerfuglbusk er midt i blinken. Sistnevnte trenger en solrik og lun vokseplass. Krukker og balkongkasser tiltrekker seg sommerfugler. Det spiller ingen rolle om det er i femte etasje.

Siden det er valgår i år, kan jo vi som ønsker mer mangfoldig natur, bruke stemmeseddelen for å mer innflytelse. Men dessverre er det ingen politiske partier som taler sommerfuglenes sak. Selv de som kaller seg miljøpartier, virker helt uinteresserte i naturen. De er mest opptatt av CO2, og redusert bilbruk. Viktig nok, men hvem hvem kjemper for naturmangfoldet?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags