Hans Ek tar selvkritikk om korrupsjon, fastholder ulovlig gjenfylling

Hans Ek mener fyllinga i bakgrunnen ikke er i tråd med kart og gamle bilder fra stedet, og at plan- og bygningssjefen har gitt Råde Graveservice tillatelse til å fylle opp for mye.

Hans Ek mener fyllinga i bakgrunnen ikke er i tråd med kart og gamle bilder fra stedet, og at plan- og bygningssjefen har gitt Råde Graveservice tillatelse til å fylle opp for mye. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Hans Ek, leder av teknisk utvalg for Senterpartiet, mener plan- og bygningssjefen ser bort fra god dokumentasjon i saken om gjenfylling av Forsetlundgropa i Onsøy. Men uttrykket «administrativ korrupsjon» tar han selvkritikk på.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Saken om min påstand om ulovlig gjenfylling av Forsetlundgropa har fått solid omtale i Fredrikstad Blad og Demokraten. Dette er kjedelig for Fredrikstad kommune. Men siden ikke alle forhold blir belyst på en tilstrekkelig objektiv måte, ser jeg behovet for noen tilførsler.

Flere personer mener det ikke er bra av meg å snakke om «i nærheten av administrativ korrupsjon» i denne saken. Ja, jeg skal ta selvkritikk på dette !

Men, la meg gi noen faktaopplysninger, så kan leserne selv vurdere. I to år har jeg sett at gjenfyllingen av Forsetlundgropa ikke samsvarer med tillatelsen som ble gitt av Plan- og bygningssjefen på delegert fullmakt i 2008. I tillatelsen står det eksplisitt at gjenfyllingen skal skje slik at kulturlandskapet blir tilbakestilt til tiden før masseuttak startet, dvs. slik kulturlandsakpet så ut i tidlig 1950-årene.

For å klargjøre saken litt så er det slik at plan- og bygningssjefen i Fredrikstad kommune har fått delegert myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker som ikke skal behandles politisk. Slik var det også i denne saken da plan- og bygningssjefen fattet vedtak på delegert myndighet og ga grunneier tillatelse til å fylle igjen grustaket i Forsetlundgropa. Kulturlandskapet skulle tilbakestilles til slik det så ut før masseuttak startet tidlig i 1950-årene.

Jeg ble sjokkert da jeg leste tillatelsen som Råde Graveservice fikk på delegert fullmakt.

Men så er det slik at plan- og bygningssjefen har ikke delegert myndighet til å gi tillatelse til massedeponier. Slike saker skal behandles politisk med arealplaner og reguleringsplaner som grunnlag.

Så poenget er om gjenfyllingen av Forsetlundgropa slik den framstår i dag er innenfor plan- og bygningssjefens myndighet og er lovlig, eller utenfor og er ulovlig som en følge av brudd på Plan- og bygningsloven. Plan-og bygningssjefen mener at gjenfyllingen, slik den framstår i dag, er omtrent som godkjent vedtak i 2008. Jeg mener bestemt at det er det ikke.

Og, for å legge til, har en etatssjef fått delegert myndig, så medfølger også ansvar, og med det må eventuell kritikk tåles.

Finnes det muligheter for å finne ut av dette ?

Ja, absolutt! Det finnes topografiske kartblad fra 1960-tallet med høydekoter og terrengbeskrivelser. Det finnes flyfoto fra 1955 og tidligere. Gå inn på nettstedet: norgeibilder.no og se selv. Du vil finne vakre bilder i svart/hvitt som beskriver en svunnen tid. Jeg har funnet bilder fra Forsetlundgropa som beskriver utviklingen gjennom årene fra 1955 fram til 2017. Dessuten finnes det høyst oppegående personer som husker godt hvordan terrenget så ut fra 1940-årene og fram til i dag.

Med dette som bakgrunn har jeg hatt flere emailutvekslinger og dessuten et møte internt for ett år siden med både kommunalsjefen og plan- og bygningssjefen med det for øye å påpeke en ulovlig sak uten å gripe til sterkere virkemidler som ville gi negativ omtale av Fredrikstad kommune. En stund så det ut for at dette skulle lykkes. Politisk ledelse ble også informert. Det ble også satt en jurist tilhørende Plan- og bygningsetaten på saken. Men han sluttet i Fredrikstad kommune og saken tok fart igjen.

Jeg ble sjokkert da jeg leste tillatelsen som Råde Graveservice fikk på delegert fullmakt i skriv av 14.02.2018. Sitat:

«Forutsetningen har hele tiden vært at nivået skulle bli omtrent som det var før uttaket begynte. Det er imidlertid mange år siden uttaket begynte, kanskje 100 år eller mer er nevnt i referat fra møte mellom Råde Graveservice og naboer 26/9-2017.

Da det ikke finnes dokumentasjon eller andre sikre opplysninger, har tiltakshaver valgt å engasjere geolog. Dette etter anbefaling fra bygnings- og reguleringssjefen.

Geologens rapport beskriver hvordan terreng blir dannet over tid. Den konkluderer med en anbefalt utforming som er et sannsynlig resultat av den geologiske aktivitet som har foregått siden siste istid.

I mangel av uomtvistelige bevis finner bygnings- og reguleringssjefen det tilstrekkelig sannsynliggjort at terrenget var omtrent slik geologen beskriver. Eller i hvert fall kan ha vært som. Bygnings- og reguleringssjefen finner det urealistisk å finne et bedre svar.

Kjære leser, legg merke til følgende fakta i ovenstående sitat:

1. Plan- og bygningssjefen påstår at det ikke finnes dokumentasjon om hvordan terrenget rundt Forsetlundgropa så ut fra tiden da masseuttak startet.

2. Råde Graveservice fikk lov til å engasjere egen geolog (ikke kjentmann) som Råde Graveservice selv betalte.

3. Uten en eneste refleksjon godkjente plan- og bygningssjefen geologens dvs Råde Graveservice sin påstand.

Det må også legges til at slike massedeponier betyr store inntekter for entreprenører i anleggsbransjen.

Saken har aldri vært til politisk behandling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags