Bevar nærnaturen i sentrum

Bingedammen er et område Ida Julsen fremhever på grunn av sin artsrikdom. Foto: Kent Inge Olsen

Bingedammen er et område Ida Julsen fremhever på grunn av sin artsrikdom. Foto: Kent Inge Olsen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ida Julsen, De Grønne, støtter aksjonsgruppa som vil verne et område ved Bingedammen på Lisleby. Det er truet etter at det er planlagt boligbygging der.

DEL

Leserbrev 

Å møte fremtiden i Fredrikstad, er tittelen på et kapittel i forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Fremtiden skal møtes gjennom flere tiltak, blant annet «Sikre og ivareta grønne korridorer fra elva til marka, et bynært friluftsliv, og sammenhengende turmuligheter langs elv og kyst».

Det er akkurat det en aksjonsgruppe ønsker at byens politikere skal gjøre. Beboere, barnehager og lokalsamfunnsutvalg har reagert etter Fredrikstad Blads omtale av saken tidligere i år.  «Redd skogen i Fredrikstad - Bingedammen / Mørkedalen», er både en facebookside og en underskriftskampanje. De ønsker å ta vare på en naturperle midt i sentrum.

Mørkedalen og Bingedammen er i dag kartlagt som friluftsområde. Skogen strekker seg fra Lisleby Allé og ned mot Bydalen. Dette er en artsrik skog med løvtrær og noen sjeldne arter. Spissnutefrosk er et eksempel. Det er også tidligere funnet ferskvannsmusling i dammen.

Dette er naturmangfold, friluftsliv og folkehelse, alt i et rikt og veldig sentrumsnært område. Fremfor utbyggingsiver og kortsiktig profitt, håper vi nærnatur og grønne lunger får forrang i denne saken. De Grønne støtter aksjonsgruppa og håper de blir lyttet til av alle byens politikere. 


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags