Gå til sidens hovedinnhold

Invitasjon til næringslivet

Artikkelen er over 5 år gammel

Helge Mordt inviterer til et samarbeid for å øke kompetansen og utvikle produkter og arbeidsplasser.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høgskolen i Østfold inviterer herved næringslivet til mer kreativt samarbeid for å møte fremtidens utfordringer.

Industrien i Norge har blitt rystet i grunnvollene etter fallet i oljeprisen, og Norge opplever at inntektene fra Nordsjøen peker nedover mens arbeidsledigheten peker oppover.

Politikerens setter sin lit til at industrien skal kunne omstille seg til en fremtid hvor en er mindre avhengig av oljen, men dette krever innovasjon og utvikling, en aktivitet som er ressurskrevende for bedrifter, spesielt i nedgangstider.

Næringslivet har hele tiden behov for en fornyelse av sine produkter og tjenester for å opprettholde og skape nye arbeidsplasser. Østfold som fylke har sin industrihistorie knyttet til tungindustri, en industri hvis nedgangstider begynte for 40 år siden. Mange av de store industribedriftene fra den tiden er historie i dag, men de som har overlevd er de som har vist evne til fornyelse.

Det å kunne forutsi hvilke produkter og tjenester som vil bli etterspurt i fremtiden, er krevende om ikke en umulig øvelse. De som kanskje er nærmest til å kunne si noe om hva som forventes av fremtiden, er de som står på starten av sin yrkeskarrière

Høgskolen i Østfold avdeling for ingeniør og realfag uteksaminerer hvert år mellom 140 og 180 kandidater med bachelor innen teknologifag. Dette er studenter som er enten på vei inn i yrkeslivet eller videre utdanning. Deres utdannelse avsluttes med et hovedprosjekt som pågår i siste semester fra mars til begynnelsen av juni. Hovedprosjektet utføres i grupper av to til fire studenter. I år hadde avdelingen 44 slike prosjekter som ble presentert på Expo utstillingen i juni.

Spennvidden på oppgaver er stort fra design av høyttalersystem for kirkerom (Ryde og Berg Orgelbyggeri) til trasé for ny firefeltsvei på RV110 fra Simo til St. Croix for Statens vegvesen.

Her ligger også muligheten for næringslivet til å benytte seg av dette tilbudet. Gjennom et samarbeid med Høgskolen kan bedrifter kunne bli kjent med potensielt nye medarbeider på en helt annen måte enn gjennom en halvtimes jobbintervju. De kan ved å gi oppgaver få anledning til å teste ut nye ideer uten stor risiko. Et bachelorprosjekt er en fin anledning for å teste ut om en idé er verd å forfølge eller ikke.

Studentene legger ned en betydelig innsats i sine bacheloroppgaver, noe som kan sees på den årlige presentasjonen på EXPO.

Studentene som gjennomfører et bachelorprosjekt for en bedrift, kjenner ikke bedriftens kultur eller historie. Ofte er det en fordel da det er lettere å se på oppgave fra nye synsvinkler.

Gjennom en bacheloroppgave vil en kunne få kjennskap til de nyeste forskningsresultatene innenfor området. Dette fordi biblioteket ved Høgskolen abonnerer på en rekke store forskningsdatabaser, hvor det kan hentes ut kopier av de nyeste forskningsartikler på området.

Det ligger også som en del av bacheloroppgaven at studentene skal gjennomføre et litteratursøk for å finne relevante forskningsresultater.

Hva krever et bachelorprosjekt av en bedrift?

En vellykket bacheloroppgave er avhengig av at den samarbeidende bedriften avsetter nok ressurser til å følge opp studentene gjennom de månedene de jobber med oppgaven. Ofte er det også behov for noe økonomisk støtte til innkjøp av materiell til oppgaven. Det kan være behov for å bygge en modell eller prototyp. Resultatet fra en bacheloroppgave kan ofte videreutvikles videre til et ferdig produkt. Erfaringsmessig kan en bacheloroppgave også sette i gang interne prosesser hos den samarbeidende bedrift, prosesser som bidrar til innovasjon og utvikling.

Dette fordi studentene ofte utfordrer den samarbeidene bedrift på internt vedtatte sannheter.

Næringslivet i Østfold har utfordringer, på den andre siden finnes det i Østfold mye kompetanse fordelt på små og mellomstore bedrifter. Kompetanse som er unik og har resultert i produkter og arbeidsplasser. Det er viktig at denne kompetansen blir bibeholdt og utviklet. Høgskolen i Østfold vil kunne være en nyttig partner som kan bistå i en slik utvikling gjennom våre bachelorprosjekter.

Sammen kan vi heve Østfold.

Kommentarer til denne saken