Fylkesordfører Haabeth: Arbeidsplasser skaper vi sammen

Må utnytte industriens kompetanse: Borregaard og direktør Per A.Sørlie er blant bedriftene som kan være forbilde når det gjelder å  være i fremste rekke teknologisk. Her fotografert foran Oslo Børs.

Må utnytte industriens kompetanse: Borregaard og direktør Per A.Sørlie er blant bedriftene som kan være forbilde når det gjelder å være i fremste rekke teknologisk. Her fotografert foran Oslo Børs.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Vi har forventer mange konkrete og nyttige innspill til handlingsplanen for skaffe flere arbeidsplasser, skriver fylkesordfører Ole Haabeth.

DEL

Meninger 

Østfold trenger 6000 nye arbeidsplasser. Ingen av oss kan skaffe disse arbeidsplassene alene. Det offentlige, akademia og næringslivet har forskjellige roller, perspektiver, kompetanse og erfaringer når en slik utfordring skal møtes. Denne styrken må vi benytte oss av. Derfor inviterer Østfold fylkeskommune nå til samarbeid i partnerskapet «Næringsriket Østfold» for å ta fatt på jobben.

Østfold har høy tilflytting fra andre fylker, noe som gir oss raskere innbyggervekst enn ellers i landet. Men samtidig som befolkningen vokser, har andelen østfoldinger som er i jobb gått ned de siste årene. Østfold er altså et attraktivt fylke å bo i, men ikke like attraktivt å jobbe og drive næring i. Dette må snus: I 2015 så vi for første gang på mange år at flere kom i jobb i Østfold, men fortsatt trenger fylket flere nye arbeidsplasser i årene som kommer.

Det finnes iallfall tre veier inn til flere arbeidsplasser.

Ole Haabeth.

Ole Haabeth.

Den ene er å forsterke og legge til rette for vekst for det eksisterende næringslivet i Østfold. Vi har blant annet mange sysselsatte innen prosess-, verksteds- og næringsmiddelindustrien som har liten vekst. En liten del av næringslivet er innenfor typiske vekstbransjer, men disse utgjør en liten del av den totale verdiskapingen og sysselsettingen, og FoU-satsingen er forholdsvis lav. Undersøkelser viser også at en synkende andel av næringslivet har hovedmarkedet i utlandet. Næringslivet trenger omstilling for å møte en stadig tøffere konkurranse.

Den andre er å få flere levedyktige nyetableringer. Det satses mye på entreprenørskap og etablering i Østfold. Østfold er et av de beste fylkene innen arbeidet med Ungt Entreprenørskap. Det finnes også mange gode veiledningstilbud og støtteordninger. Dette arbeidet gjør at det er mange som starter bedrift i Østfold. Utfordringen er å få nyetablerte bedrifter til å bidra mer til sysselsettingsveksten. Her må alle tenke høyt – og agere – sammen.

Den tredje er å trekke til seg og legge til rette for flytting av virksomheter til Østfold. Noen kommuner og næringsorganisasjoner er allerede aktive på dette området. Men for Østfold som helhet jobber vi ikke strategisk og samordnet nok med dette ennå. Det er noe av det Næringsriket Østfold handler om.

For å lykkes i å skape nye arbeidsplasser, må vi ha tiltak innenfor alle tre områdene. Derfor er dette foreslått som innsatsområder i handlingsprogrammet for Næringsriket Østfold.

Østfolds industri- kompetanse er en fordel vi helt klart må benytte oss av.

Ser vi på den globale situasjonen og hvilke utfordringer Norge har, skjønner vi at omstilling er nødvendig og uunngåelig. Dette gjelder også for Østfold, selv om nedgangen i oljeindustrien ikke påvirker oss like kraftig som Norge for øvrig på grunn av næringsstrukturen vår. Dermed blir den er en av fordelene våre fremover. Vi må bygge på den kompetansen vi har – og nettopp industrikompetansen vår blir viktig.

I disse tider snakkes det også mye om «den fjerde industrielle revolusjon». Dette er blant annet et av temaene på årets møte i World Economic Forum i Davos. Mennesker vil bli bundet sammen av mobile enheter, enestående prosessorkraft og lagringskapasitet – og ubegrenset tilgang på kunnskap.

De mener også at dette vil styrkes ytterligere med teknologiske gjennombrudd på områder som kunstig intelligens, robotikk, 3D-printing, bioteknologi og energilading. I dette perspektivet blir Østfolds industrikompetanse en fordel vi helt klart må benytte oss av.

Hva kan Østfold fylkeskommune bidra med i dette? Vi har satt sysselsettingsvekst som en av hovedprioriteringene for Østfold. Vi tilpasser vår egen politiske organisering til å lede dette arbeidet. Vi innretter planene våre, og vi stiller opp med administrative og økonomiske ressurser. Konkret foreslår vi å bidra med rundt 20 millioner kroner hvert år. Dette gjør vi for at partnerskapet skal være handlekraftig – og vi håper alle parter i Næringsriket Østfold har samme innstilling. Dette er en jobb vi må gå løs på sammen.

Å skape flere arbeidsplasser er en krevende og kompleks utfordring. Vi har alle forskjellige roller innenfor næringsutviklingen i Østfold og vi er helt avhengige av hverandre. Vi må samle ressursene og i fellesskap bli enige om hvilken vei vi skal gå. Det er dette vi håper partnerskapet Næringsriket Østfold skal kunne gjøre. Jeg oppfordrer derfor næringsliv, kommuner, virkemiddelapparat og akademia til å delta i denne satsingen.

Tar dere utfordringen? Handlingsprogrammet er nå ute på høring, og vi har forventninger til mange konkrete og nyttige innspill. Høringsfristen er 15. februar. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags