Østfold er pilot innen bio-industri

Tremasse peker seg ut som viktig råstoff når de ulike bioprodukter skal gi grunnlag for ny industri.

Tremasse peker seg ut som viktig råstoff når de ulike bioprodukter skal gi grunnlag for ny industri. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen mener industri som bruker biomasse som råstoff kan bidra til mange nye arbeidsplasser.

DEL

Leserbrev 

I Østfold må det i løpet av nær fremtid skapes 6000 netto nye jobber for å kunne opprettholde dagens sysselsettingsnivå. Det betyr at vi både må skape nye jobber, trekke til oss etableringer utenfra og bidra til å styrke eksisterende næringsliv.

Skal vi bidra til å skape så mange nye jobber, er det viktig å satse på næringer der vi har historiske og geografisk fortrinn. Østfold har i alle år levd av det som kommer fra jord og skog, og det skal vi fortsette med. Kobler vi det opp mot innovasjon og forskning får vi fremtidens bioøkonomi.  

Alt som i dag produseres av olje kan i fremtiden produseres av bioprodukter slik som tremasse. Med bedrifter som Borregaard og Frevar ligger Østfold allerede i front når det gjelder det grønne skiftet i industrien. Dette fortrinnet må vi bruke for å bygge opp næringsklynger innen bioøkonomi. 

Bioøkonomien handler om at vi etter oljealderen må leve av fornybare biologiske ressurser fra jord, skog og hav. Spørsmålet er hva slags naturressurser som finnes, og hvordan de kan bli til mat, medisiner og energi på en måte som ikke ødelegger for fremtidens generasjoner.

For 50 år siden var det få som kunne forestille seg hvor betydningsfull oljen skulle bli for norsk økonomi. Nå setter både forskere og politikere sin lit til at bioøkonomien kan redde både velferdsstaten og klimaet. Gjennom et stort forskningsprosjekt leder Østfold allerede an i dette arbeidet.

Biosmart er et stort prosjekt hvor forskere skal finne ut hvilke fortrinn Norge har og hvordan overgangen til bioøkonomi kan skje på en smart måte. En av tingene de skal undersøke, er hvor det kan etableres nabobedrifter, såkalte klynger, som samarbeider om nye ideer og gjenbruker hverandres bi- og avfallsprodukter.

Østfold brukes som pilotfylke i dette prosjektet. Det er ikke tilfeldig at industrien i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad ligger der den ligger. Det handler blant annet om transport, jernbane og vann. Derfor er dette interessant. Østfold huser dessuten bedriften Borregaard, som bruker fornybare bioressurser til å produsere miljøvennlige kjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter.

Takket være over hundre år med kartlegging og forskning på jord, skog og hav, så vet vi nå mer om de grønne fornybare ressursene enn vi visste om de fossile verdiene til havs da Norge oppdaget olja. Det betyr at vi vet hva slags naturressurser vi har og hvor de ligger. Om tre år foreligger resultatene fra alle delene av forskningsprosjektet. Da er det opp til politikerne hvilke veivalg Norge skal ta. Østfold bør allerede nå posisjonere seg til å kunne utnytte resultatet og legge til rette for en større satsing på bioøkonomi.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags