Vi må gjøre kjent at vi har kompetanse som nye bedrifter trenger

Sommerby eller kompetansesamfunn? Begge deler, mener ordfører Jon-Ivar Nygård og styreleder Trond Delbekk i Fredrikstad Næringsforening. De vil bare at den viktige kompetansen må bli bedre kjent utenfor byens grenser.

Sommerby eller kompetansesamfunn? Begge deler, mener ordfører Jon-Ivar Nygård og styreleder Trond Delbekk i Fredrikstad Næringsforening. De vil bare at den viktige kompetansen må bli bedre kjent utenfor byens grenser. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Fredrikstad har stor kompetanse som er attraktiv for nye bedrifter. Men det er lite kjent utenfor byen. Gjennom «Vekst i Fredrikstad» vil kommunen og næringsforeningen rette på dette.

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Siden år 2000 har veksten i antall arbeidsplasser vært lavere i Fredrikstad og Østfold enn i landet for øvrig. Dette har konsekvenser for næringsutviklingen, kommunens inntekter og vår alles velferd.

Vi har kartlagt, og mener å ha god kjennskap til kompetansesamfunnet Fredrikstad, men opplever at det ikke er kjent nok for bedrifter og utviklingspartnere utenfor kommunen. Det medfører at vi går glipp av nødvendig vekst og arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking påpeker Fredrikstads svake næringsattraktivitet slik; «Enten må næringsattraktiviteten forbedres, eller så vil innflyttingen antagelig måtte stoppe opp. Det vil kunne gi en negativ spiral, der både demografien og næringsutviklingen  påvirker hverandre negativt».

Vekst i Fredrikstad

  • Omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad er et likestilt partssamarbeid mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening, som representant for næringslivet.
  • Bakgrunnen er at Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon, byene konkurrerer. Vi må derfor stå samlet om en strategisk posisjonering av Fredrikstad og vise fram kommunen som et attraktivt sted å drive næring.
  • Hensikten er å bedre arbeidsplassutviklingen gjennom nyetableringer, investeringer i Fredrikstad og tiltrekke samarbeidspartnere til eksisterende bedrifter.
  • Onsdag 6. april på morgenen vil prosjektet bli presentert på Litteraturhuset. Det er folkemøte om kvelden.

Skal vi i Fredrikstad godta å komme i en slik posisjon, eller skal vi aktivt mobilisere for å vinne en bedre posisjon? Det mest behagelige, det som ikke koster innsats i form av tid eller penger her og nå, er å fortsette som før. Ulempen er at det vil utfordre vår velstandsutvikling. Derfor blir Vekst i Fredrikstad en av flere langsiktige satsinger som har til hensikt å styrke byens arbeidsplassutvikling.

Fredrikstad kommune og et samlet bystyre har besluttet å inngå et partnerskap med næringslivet gjennom Fredrikstad Næringsforening om omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad. Innsatsen deles 50/50 mellom næringslivet og kommunen. Gjennom dette prosjektet skal vi avdekke Fredrikstads fremste egenskaper som næringsdestinasjon. Vi skal identifisere målgrupper og behov. Deretter skal vi iverksette tiltak. Gevinsten kan over tid bli flere i arbeid og bedre velferd.

Høyere skatteinntekter til kommunen bedrer bærekraften for et lokalsamfunn. Tross overskuddet i Fredrikstad kommune i 2015, varslet rådmannen i sin årsrapport at utgiftene vil stige, behovene er økende innenfor områder som velferd, helse, vedlikehold av bygg og veier.

Vi har valgt et offentlig-privat samarbeid for å styrke Fredrikstads posisjon, for vi har en oppfatning av at samarbeid er et konkurransefortrinn. Med nedkjølingen i oljesektoren tiltar nå konkurransen mellom kommuner om å tiltrekke seg bedrifter, kompetanse og skattytere.

Vi eksporterer høyere utdanning fordi vi mangler relevant arbeid i Fredrikstad.

I Vekst i Fredrikstad går vi analytisk til verks og har tatt i bruk tilgjengelige data og igangsatt nye undersøkelser for å gi prosjektet et kunnskapsbasert utgangspunkt. Vi vet for eksempel at:

• Vi har et mangfold av bransjer i Fredrikstad, og en næringsstruktur som er svært lik landssnittet, med andre ord har vi få særtrekk.

• I Fredrikstad er det flere med høyere utdanning med bosted i Fredrikstad enn med arbeidssted i Fredrikstad. Med andre ord eksporterer vi høyere utdanning på grunn av manglende tilbud på relevant arbeid i Fredrikstad. En tredel av innbyggere mellom 19 og 67 år har høyere utdanning, hvilket er det høyeste nivået i Østfold og over medianen i landet. Fredrikstads kompetansenivå er underkommunisert og har et potensial innenfor ny arbeidsplassetablering med tanke på vår nærhet til Oslo.

• Østfold har færre innbyggere mellom 20–39 år og flere fra 40–89 år enn landssnittet. Regionen er ikke attraktiv nok for nyutdannede og unge voksne.

• 82 prosent av virksomhetene i Fredrikstad har fire ansatte eller færre og skaleres lite. Det vil si at veksten og kanskje ambisjonen er for lav i mange av de lokale bedriftene.

Vi gjennomfører nå en spørreundersøkelse om hva ledere utenfor Fredrikstad forbinder med Fredrikstad som næringsdestinasjon. Hva er kjent? Hva er underkommunisert? Har de noen feiloppfatninger? Vi i Fredrikstad må gjøre mer enn før, vi må gjøre noe smartere enn før, og vi må gjøre noe mer og smartere enn andre. Foreløpige funn tyder på at Fredrikstad på langt nær har den samme sterke posisjonen i næringslivet som den har som sommerby.

Arbeidet med å vinne den posisjonen vi ønsker for Fredrikstad er langsiktig, og vi håper alle bedrifter og innbyggere blir med på å dele gode historier om Fredrikstad som et kompetansesamfunn. Denne dugnaden må vi gjøre selv, og den vil lønne seg. Alltid. Uansett

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags