Ny vei mot Solli gir beste tilknytning til E6

Hvorfor skal Fredrikstads hovedforbindelse til E6 gå den lange veien mot Råde, er et av spørsmålene brevforfatternen til at Tore Veum i Statens vegvesen skal redegjøre for.

Hvorfor skal Fredrikstads hovedforbindelse til E6 gå den lange veien mot Råde, er et av spørsmålene brevforfatternen til at Tore Veum i Statens vegvesen skal redegjøre for. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Johannes Thue argumenterer for at Fredrikstad hovedvei til E6 må gå til Solli og at det gir en bra løsning i kombinasjon med ny bru over Glomma.

DEL

Leserbrev

«Aktuelle prosjekter i Fredrikstad» er temaet Tore Veum fra Statens vegvesen skal behandle på neste møte i Næringslivets Seniorklubb tirsdag 25. oktober. Mange er opptatt av kommunikasjonsutvikling og byutvikling og mange undrer seg over de valg som blir tatt. Det er derfor bra at noen aktører kommer på banen og presenterer planer og prosjekter.  Her er noen punkter som mange ønsker belyst:

1. Det er et faktum og også et uttalt mål at Nedre Glomma gradvis vokser sammen til et felles bo-, arbeids- og handelsområde. Med Sykehuset Østfold plassert på Kalnes har det interne kommunikasjonsbehov økt ytterligere.

2. Det mest prekære kommunikasjonsbehov Fredrikstad har, er en tidsmessig og raskere tilknytning til E6.

3. Mot denne bakgrunn er det merkelig at både kommunen og Statens vegvesen holder fast på fortidens løsninger og bygger hovedveien mot E6 over Seutelva, Ørebekk og mot Råde. Denne traseen ligger perifert i  vekstsenteret Nedre Glomma. Veien mot Råde er mer enn dobbelt så lang og tilsvarende mye dyrere enn en vei fra Rolvsøy til Solli, en vei som ville ligge sentralt i området og som også ville være den raskeste og billigste veien til Kalnes.

4. Det er planlagt ny bru over Glomma. Området Torp - Omberg har utpekt seg som det beste og mest økonomiske alternativ. Dette vil også gi Øra-området en direkte forbindelse til godsterminalene på Rolvsøy.

Det blir likevel arbeidet for å få lagt brua nærmere Fredrikstadbrua, til og med parallelt. Hva er motivet?

Vil en bru Omberg - Torp i for stor grad belyse behovet for at hovedtilknytningen til E6 må gå mot Solli?

Vil det ikke, uansett bru-lokasjon, virke meningsløst at gods til og fra industrien og havna på Øra fortsatt skal trekkes gjennom sentrum for å komme til eller fra E6?

Kan det være andre motiver inne i bildet, som kommunens satsing på Værste? Den nye Værstebrua, Seutbrua, planfritt Ørebekkryss og ny vei mot Råde vil utvilsomt styrke Værste på bekostning av Øra-området. Dette til tross for at Øra i fremtiden vil spille en langt viktigere rolle for arbeids- og næringsutviklingen i hele distriktet.

5. Når utviklingstrekkene i området så klart går i den retning som er beskrevet ovenfor, hva er da årsaken til at planleggerne ser ut til å være så bundet av fortidens løsninger? Er det et resultat av en manglende evne til orientering og samfunnsanalyse, eller er det er resultat av at både samfunnsplanlegging og kommunikasjonsutvikling er blitt så tidkrevende, kostbart og komplisert at planene blir foreldet før de skal realiseres?

Man kan godt forstå at det virker frustrerende å vrake planer som man har arbeidet med i årevis og lagt millionbeløp i, men i noen tilfeller, som med en ny vei mot Solli, vil de økonomiske innsparinger lengt overstige de investeringer som må avskrives.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags