Gå til sidens hovedinnhold

Tre punkter å satse på for å skaffe arbeidsplasser

Artikkelen er over 4 år gammel

Tor Prøitz registrerer mange spørsmål og få svar på hvordan skaffe nye arbeidsplasser. Her har han selv tre punkter han mener det bør satses på.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom sommeren har flere leserinnlegg dreid seg om behovet for omstilling for å øke verdiskaping og å skape flere arbeidsplasser i Østfold. Telemarksforskning har i en rapport fastslått at Østfold trenger 6000 nye arbeidsplasser. NHO bifaller dette og Østfold fylkeskommunes nye satsing på «Næringsrike Østfold» legger også dette til grunn.

Sett med litt andre øyne «eksporterer» Østfold ca 20.000 personer ut av fylket hver morgen og ønsker dem velkommen tilbake om ettermiddagen. De har vært i et annet fylke på jobb. Østfold burde ha en betydelig større ambisjon til å skaffe nye arbeidsplasser enn «bare» 6000!

Flere politikere, spesielt fra partier i posisjon, har fremhevet hva de gjør og har gjort for å fremme sine næringsaktiviteter. Fylkeskommunen skal samle næringslivsledere til  møter to-tre ganger pr år gjennom Næringsrike Østfold. Fylkeskommunen har også deltatt aktivt i å få etablert et såkornfond for nyetablerere. Planutvalgets leder i Fredrikstad uttalte at det ikke må skrus altfor høye forventninger til hva en kommune kan gjøre, ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad smiler til hverandre i disse jubileumstider og sier de kan løse alle utfordringer gjennom samarbeid (mens realiteten er at de legger inn innsigelser på hverandres reguleringsplaner).

Noen kommuner og deriblant Fredrikstad har etablert næringsfond til fremme for økt FoU og grūndervirksomhet, Frederikke Stensrød i sin Næringshage stiller mange spørsmål, men mangler gode svar. Det er altså mange som mener noe om hva det offentlige kan gjøre for å skape verdiskaping og nye arbeidsplasser, men få snakker om det som virkelig betyr noe for næringslivet. Mye av det som jeg har nevnt ovenfor, vil  kunne ha en viss effekt. Jeg synes imidlertid det mangler mer tydelige signaler på hva som virkelig bør gjøres for å lykkes med målet om flere nye arbeidsplasser i fylket.

Jeg vil trekke frem tre områder som vil være av betydning for næringslivet.

Det mest konkrete er infrastruktur med sterkest tyngde på veier. Arbeidet som den sittende regjering nedlegger har en helt annen takt og gjennomføringsevne enn hva som er vist tidligere. Økte bevilgninger til fylkesveier hjelper selv om det er svært mye som gjenstår. E 18 er i tillegg til for små og oppstykkede bevilgnger forsinket på grunn av lokal treghet og uenighet om trasévalg. Vi må imidlertid ikke la vei fremstå som en hindring for økt næringsaktivitet. Mange virksomheter her i landet har stor suksess og vekst selv med vanskelige transportforhold.

Det andre punktet dreier seg om holdninger og gjennomføringsevne.  Det har blitt færre arbeidsplasser i Nedre Glomma selv om antall innbyggere øker. Dette dreier seg ikke bare om regler og byråkrati, men burde dreie seg om en mye klarere JA-holdning og så gjennomføre fremfor å utrede.

Når PBL pålegger utbygger å konsekvens- vurdere en utbygging, må det også vurderes hva som kan skje om planer for flere arbeids- plasser vil bli hindret i gjennomføring.

 

Det tredje området er alle former for regulering. Nærmest den minste endring for et område må i dag behandles som en reguleringsplan. Utarbeiding av en reguleringsplan tar 1,5 – 2 år og koster mer enn 300.000 kroner. Plan og bygningsloven (PBL) har omfattende beskrivelser for hvordan dette skal gjøres med klageadgang og innsigelsesmulighet fra 22 andre offentlige etater.

Nå må det legges større vekt på betydningen av å skape verdier og arbeidsplasser minst på linje med hvor eksempelvis en vei skal gå eller om det skal tas vare på fornminner osv.  Når PBL pålegger utbygger å konsekvensvurdere en utbygging, må det også vurderes hva som kan skje om planer for flere arbeidsplasser vil bli hindret i gjennomføring.

Kommunal- og fornyingsdepartementet har startet på forenkling av lovverket. Det må nødvendigvis ta noe tid, men både det politiske og administrative miljø i kommunene og i fylkeskommunen kan delta i forenklingene ved å prioritere at det viktigste vi gjør nå er å legge til rette for flere arbeidsplasser og økt verdiskaping.

Min oppfordring vil være i forbindelse med endringer av alle typer offentlige planer: Sørg for prioritet i planarbeidet for etablering av arbeidsplasser og økt verdiskaping gjennom avsetning av tilstrekkelige næringsarealer, varierte boligarealer, nødvendig infrastruktur og tilstrekkelig med skole- og helsetilbud.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.