Norsk økonomi, og dermed også vårt velferdssamfunn, står overfor betydelige utfordringer som følge av fall i oljepris. Det hele ble forsterket da Brussel og Europa møtte en tåke av uforutsigbarhet som følge av at det britiske folk sa de ville ut av verdens største integrasjonsprosjekt.

Beregninger og tall vi har i NHO viser at Næringslivet i Østfold og Østfold-samfunnet får en viktig plass for å sikre og videreutvikle det velferdssamfunnet Norge vi alle setter pris på. Ikke minst gjelder dette overgangen til et samfunn som er bedre i balanse med naturens bæreevne. Noen kaller det det grønne skifte.

Bakgrunn:

  • Roald Gulbrandsen (55) fra Spydeberg har i én uke vært regiondirektør i NHO Østfold.
  • Han kommer fra stillingen som daglig leder av NHOs Brussel-kontor.
  • Han har vært næringspolitisk direktør i NHO Mat og Drikke og innehatt ulike stillinger der i 18 år.

I Østfold har vi allerede en hel grønn verdikjede som vil kunne gjøre en stor forskjell i lavutslippssamfunnet. Kanskje ligger det enda større muligheter gjennom mer nettverkssamarbeid både mellom næringsliv og offentlig sektor. Fylkeskommunens og kommunene sin satsing på næring, og ikke minst fou- og innovasjonsstrategi, er tiltak vi fra næringslivet hilser velkommen.

Prosessindustri som Fredrikstad-bedriftene  Kronos Titan, Unger og Reichold, for å nevne noen,  stiller allerede med en rekke sterke kort som blant annet tilgang til fornybar kraft, verdensledende kompetanse og stor innovasjonsvilje. Dette er det solide fundamentet til norsk prosessindustri i dag, og som har bidratt til at den har levert gode resultater innen miljø, klima, teknologiutvikling og innovasjon  i en årrekke.

Men den internasjonale konkurransen er tøff og skjerpes stadig. Derfor er det avgjørende med forbedringsorienterte bedrifter.

Industrien er kompetansedrevet og har møtt vedvarende og økende global konkurranse med kontinuerlig effektivisering. Dette har ført til at norsk prosessindustri, sammen med flere forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner representerer en betydelig kompetanse. Denne kompetansen vil være et helt avgjørende fundament for utviklingen av ikke bare Østfold, men hele Norge i årene fremover.

Spørsmålet er ikke om vi står ovenfor en digital omstilling, men hvordan vi utnytter den.

 

I lavutslippssamfunnet vil det være økt etterspørsel etter produkter med lite karbonavtrykk. Det samme gjelder produkter som ved bruk bidrar til lavere forbruk av energi, produkter som inngår i installasjoner for produksjon og lagring av energi og produkter basert på fornybare råvarer.

Spørsmålet er ikke om vi står ovenfor en digital omstilling, men hvordan vi utnytter den. Smart Grid- og Big data-løsninger for å styre det smarte nett utvikles av NCE i Halden. Mange spennende nye prosjekter også med støtte fra EU sitt store program for innovasjon og forskning - Horizon2020.

Vi har også energibedrifter som Fredrikstad Energi og Fortum Markets som ser på innovative løsninger for el-tjenester. Dette viser noe av omstillingsevnen næringslivet i Østfold. Det er positivt at regjeringen prioriterer en helhetlig strategi for digital vekst i Norge. Her er det viktig å huske at digitalisering av økonomien ikke er et isolert norsk fenomen, den er bransjeoverskridende, grenseløs og global.

Heldigvis er næringslivet i Østfold sammensatt, med en betydelig handel og servicenæring som også gjennomgår utfordrende omstilling. Kanskje har vi mye godt til gode om flere får erfare alt det sanselige, fra mat og drikke til natur, som opplevelsesfylket Østfold kan by på. Ikke minst Østfold-kulturen som det er lett for folk å trives i.

Det er kompetanse som danner grunnlag for gode bedrifter i alle sektorer. Derfor må vi fortsette og stadig forbedre samarbeidet mellom næringsliv og utdanningssektoren på alle nivåer. Det har vært inspirerende allerede etter svært kort tid å møte unge mennesker med god fagutdanning som opplever de har attraktive jobber i Østfold sitt stadig mer kompetanseavhengige næringsliv. Det er imponerende å se antall fou-prosjekt som næringslivet deltar i, enda mer imponerende er det å merke krav og forventing om at ny kunnskap må komme til anvendelse i bedriftene.

Vårt fylke er et spennende næringsfylke med fremtidsrettete bedrifter. Jeg forventer at nasjonale politikere og myndigheter også bidrar til å utløse det store potensiale vi har i Østfold. Ikke minst gjelder dette tilrettelegging for kompetanse og ny kunnskap på alle nivå og ikke minst samferdsel. Vår viktigste oppgave er å bidra til at næringslivet Østfold får utvikle seg som vekst- og sysselsettingsmotor for Norge og for et svært utfordret Europa. Her trenger vi sterk samhandling mot felles mål. Heia Østfold!