Hårete mål for flere jobber i eksisterende bedrifter

Initiativet for å skape vekst i de bedriftene som allerede finnes  kommer på et tidspunkt da det er flere initiativ til nyskapning på Øra.

Initiativet for å skape vekst i de bedriftene som allerede finnes kommer på et tidspunkt da det er flere initiativ til nyskapning på Øra. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Daglig leder Kjell Arne Græsdal har tatt eierskap til næringsforeningens store prosjekt, å skaffe langt flere arbeidsplasser: – Det er bare å brette opp ermene og begynne.

DEL

Spaltist 

Befolkningen i Nedre Glomma fortsetter å vokse og er beregnet til 81.010 ved utgangen av året. Veksten i antall arbeidsplasser har imidlertid uteblitt, og i de fleste årene siden år 2000 har flere arbeidsplasser forsvunnet, enn det er skapt.

Telemarksforsking påpeker at det er ugunstig for en region å ha ubalanse mellom befolkningsutvikling og arbeidsplassutvikling. Med et bedre arbeidsmarked ville faktisk enda flere valgt å flytte til Fredrikstad.

Det har derfor vært en kraftsamling i Fredrikstad og etter hvert i Østfold for å endre på dette misforholdet.

I kommuneplanen til Fredrikstad kommune, ble det satt et meget hårete mål om at veksten i antall arbeidsplasser skulle være høyere enn befolkningsveksten innen 2023. Da vi etablerte Fredrikstad Næringsforening i 2013, satte vi som mål at den negative trenden i arbeidspassutviklingen i Nedre Glomma skulle brytes innen 2018.

Østfold fylkeskommune har sett behov for at det skapes minst 6.000 nye arbeidsplasser i Østfold de nærmeste årene og satt i verk en rekke tiltak som skal støtte en slik utvikling. Hvordan ligger vi an?

I Nedre Glomma virker det som at den negative trenden har flatet ut. I Fredrikstad har det innen industrirelaterte virksomheter forsvunnet 345 færre arbeidsplasser enn hva Telemarksforsking hadde forventet. Og det har blitt skapt nye arbeidsplasser i andre næringer, spesielt innenfor bygg og anlegg. Likevel er økningen i antall arbeidsplasser ikke særlig større enn frafallet i andre bransjer.

Fredrikstad Næringsforening har startet rulleringen av strategisk plan. De fire innsatsområdene arbeidsplassutvikling, transport, urbanitet og omdømme skal videreføres. Vi har erkjent at det må arbeides mer direkte med bedrifter med uttalte vekstambisjoner.

I 2013 vedtok styret i Fredrikstad Næringsforening våre strategier for hvordan vi skulle bidra til å styrke byområdets konkurransekraft. I jubileumsåret ble alle drivere, gårdeiere og kommunen hedret med to priser for et unikt samarbeid.

Nå har styret sagt vi skal arbeide mer med å redusere gapet mellom befolkningsutviklingen og arbeidsplassutviklingen, ved å arbeide mer aktivt med de eksisterende bedriftene som har vekstambisjoner. Som daglig leder blir det mitt ansvar å gjennomføre slike tiltak. Hvordan skal vi få det til?

Målet er satt, og jeg har tatt eierskap til det. Kanskje kan vi om fem år løfte frem et 50-talls bedrifter som har doblet sin omsetning, mangedoblet sine resultater og ansatt mange nye hoder. Hvem vi får med, og hvem skal finansiere arbeidet vet jeg ikke. Det er bare å brette opp ermene og begynne.

Kanskje får vi det ikke til, og jeg må tre av fordi vi ikke lykkes? Men det kan ikke være frykten for å mislykkes som skal sette målene våre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags