Rødt Fredrikstad støtter NNN-klubben og arbeiderne ved Orkla Foods Rygge i deres kamp for å bevare arbeidsplassene og hindre utflagging til utlandet (Sverige).

Det er en solid overskuddsbedrift arbeiderne ved fabrikken i Rygge har skapt. I en tid da vi trenger arbeidsplasser som aldri før er det viktig å slå ring om fabrikken.

Idun ketchup er en av merkevarene som lages ved fabrikken i Rygge, for salg i Norge. Vi i Rødt sier nei til å flagge ut produksjon av varer som skal selges på det norske markedet.

Orklas jakt på mer profitt betyr tydeligvis mer enn norske arbeidsplasser.

Svenske tillitsvalgte uttrykker at de ikke er glade for å få arbeidsplasser i Sverige, hvis det betyr at det legges ned arbeidsplasser i Norge.

Her er det all grunn til å samle fagbevegelsen og politiske partier om et klart «nei til utflagging av lønnsom produksjon fra Rygge»!