Gå til sidens hovedinnhold

Ber Fredrikstad innføre foreslått norm for bemanning i barnehager

Artikkelen er over 3 år gammel

– Regjeringens forslag er et skritt på veien. Vi ber Fredrikstad kommune innføre normen fra 1. august, heter det fra Nabbetorp barnehage om nye regler for bemanning i barnehager.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Regjeringen
foreslår en ny bemanningsnorm for barnehager fra 1.8.2018. De foreslår maks tre barn under tre år pr årsverk, Fredrikstad har 3,5 barn, og maks seks barn over tre år pr årsverk, Fredrikstad har 6,3 barn.

Dette er et skritt på veien selv om det ikke er godt nok, og det må innføres nå som en minimumsnorm. Øvrige tiltak for å bedre bemanningen hele åpningstida må vurderes. De kommunale barnehagene har ti timers åpningstid, de ansatte har 7,5 timers arbeidsdag og jobber i vakter fordelt utover dagen.

Vi har kartlagt personaltettheten i to uker. Dagene er veldig ulike, og uforutsigbare. På småbarnsavdelingen kan tidligvakt være alene med tre til fem barn, og senvakt kan ha fra to til ti barn alene, de fleste dagene seks barn under tre år. Med større barn kan en ansatt være alene med seks til tovl barn på morgenen og to til elleve barn på ettermiddagen, de fleste dagene åtte barn.

I utgangspunktet har vi full bemanning fra 9.30 – 14.30. Men innenfor de timene skal alle ha 30 minitter pause, pedagogene skal ha minimum fire timer til planlegging pr uke, tariffestet, og i tillegg har vi jevnlige HMS-møter, medbestemmelsesmøter, avdelingsmøter, ledermøter, foreldresamtaler, møter med spesialpedagoger, PPT, o.l.

Vi har også noe praktisk arbeid som må gjøres uten barn, som for eksempel bestille og ta imot matvarer, vernerunder og oppfølging vaktmestertjenester.

Enkelte dager kan det være full bemanning kun én time, mens det maks kan være tre-fire timer hvis det ikke er noen møter eller planlegging, noe som er sjeldent. De fleste barna er i barnehagen mer enn 7,5 timer fordi foreldrene arbeider.

På morgenen og ettermiddagen er barna mest sårbare. Avskjeden med foreldrene om morgenen kan kreve at barna blir tatt imot av en trygg voksen som har tid til gi litt ekstra omsorg, i tillegg ønsker foreldrene ofte å gi noen beskjeder om barna. På ettermiddagen kan barna være slitne og foreldrene vil gjerne snakke med oss om hvordan dagen har vært.

Vi har vært tydelige overfor foreldrene på at vi må prioritere barna, ikke foreldrene, selv om vi gjerne ville ha hatt tid til en samtale med foreldrene hver dag. Et godt samarbeid med foreldrene er også viktig for barna. Fordi vi har vært tydelige på begrensningene med dagens personaltetthet, fikk vi lav skår på dette spørsmålet i foreldreundersøkelsen, langt under landssnittet.

Vi ber om at Fredrikstad innfører regjeringens forslag til minimumsnorm fra 1. august, og vurderer andre tiltak som mindre barnegrupper, sikring av vikarer ved fravær, ekstra støtte rundt barn med særskilte behov og større ressurser til merkantiloppgaver og ledelse slik at avdelingspersonale får frigitt tid til barna. Dette er tidlig innsats!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.