Det har vært skrevet og ment mye om Moss Lufthavn Rygge etter at denne ble nedlagt grunnet innføring av flyseteavgiften (i hvert fall så «dekket» Ryanair seg bak den som begrunnelse for å legge ned på Rygge) som våre politikere vedtok en sen kveld, mon tro etter en skikkelig konsekvensanalyse!

Resultat; ca. 1000 arbeidsplasser med godt kompetente mennesker forsvinner ut i bokstavelig talt, løse luften!

Sannheten er vel den at våre politikere, med Venstre og Trine Skei Grande i spissen, ønsker seg en tredje rullebane på Gardermoen slik at alt kan samles der! Og slik at vi østfoldinger med ca. 250.000 mennesker, og mennesker i deler av Buskerud og Akershus/Oslo «bare» kan se å komme seg til Gardermoen! Dette er virkelig ikke miljøvennlig!

Kostnader ved å bygge ut Gardermoen, pytt, pytt! Det betyr ingen ting det! Norge har penger nok! Vi kaller dette «stuntet» for styrt avvvikling av Moss Lufthavn Rygge.

Til våre rikspolitikere som vedtok dette samlet og med flertall; Enten så legger dere til rette for sivil lufttrafikk på Rygge igjen snarest, eller så, si det som det er: Vi ønsker ikke Rygge som alternativ flyplass til Gardermoen som eies av Avinor og Staten!

Tror dere politikere at Norges befolkning ikke gjennomskuer dere? I så fall må dere bli enda smartere!