Hva om Avinor også kom inn i bildet her? Da i samrabeid med de to private flyplassene. Rygge kunne bli brukt til ruter syd/øst i Europa på mellomdistanseflyginger. Torp i Sandefjord kunne bli brukt til syd/vest i Europa.

Oslo som by ville bli spart for en del flyginger i luftrommet. Flyselskapene ville bli spart for tiden de flyr over Rygge/Torp og dermed spart inn drivstoff, som igjen ville ha ført til noe billigere billetter. Infrastrukturen mellom Torp, Rygge og Gardermoen må oppgraderes. 

Oslo som by ville spart en del gjennomgangstrafikk, og dermed mindre køer. Avinor ville sluppet  å bygge en tredje rullebane på Gardermoen og heller brukt av midlene til å ruste opp Torp og Rygge. Bakdelen ville være at Rygge og Sandefjord får mer trafikk enn dagens.

Helhetlig så ville alle ha tjent på dette forslaget. I form av skatteinntekter, og flere arbeidsplasser.  Dette er bare et forslag som antakeligvis ville vært ett kjempetilbud for hele Østlandet.