Gå til sidens hovedinnhold

Fredriksstad Blad må fortsette å skrive om mobbeproblemene i skolen

Artikkelen er over 3 år gammel

Torill Olsen utfordrer Fredriksstad Blad til å skrive mer om mobbesaker og vil ha fokus på skolens ansvar for å skape et trygt miljø og å støtte elever som opplever å bli mobbet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sjefredaktøren tar den 26.10.17 opp mobbeproblemet i skolen som er et alvorlig og meget aktuelt tema. Han viser til at det i mobbesaker er vanlig å lete etter mobberen. Når noen blir mobbet, må det være noen som mobber og det syntes som han mener at mobberen er blant elevene. Han sier at siden partene som står mot hverandre i mobbesaker er barn, må mediene være varsomme og når et barn utpekes som mobber og beskyldes for å ha brutt lover og regler, står det helt uten rettssikkerhet.  

Jeg mener det er feil å peke på elever eller barn som mobbere. Mobbing oppstår når skolemiljøet er utrygt og samspillet i elevgruppa eller mellom elevene og de voksne er dårlig. Jeg mener det er bevist at mobbing finner sted når elever opplever at de blir mobbet. Deres opplevelse er beviset.

Når mobbing skal bekjempes, må fokus rettes mot holdningene i klassemiljøet eller mot hele skolemiljøet. Holdningene til de voksne er viktig i arbeidet med å skape et trygt skolemiljø. Av opplæringsloven går det frem at skolen skal arbeide for å fremme helse, miljø og trygghet for elevene og at det er skoleledelse som har ansvaret for dette.

Når elever opplever å bli mobbet på skolen og dette ikke tar slutt, følger ikke de voksne opp det lovpålagte ansvaret de har. Det er, slik jeg ser det, rektor som er den ansvarlige for mobbingen når barn opplever å bli mobbet og skolen ikke greier å stoppe det. Selv om skolen har fått et enda klarere ansvar for å stoppe mobbing i dag, har dette ennå ikke komme alle elevene til gode.

Når elever opplever å bli mobbet, må derfor fokus rettes mot de voksne i skolen. Det er viktig å se på holdningene til de voksne og hva de gjør for å skape et bedre skolemiljø eller klassemiljø og om skolene har de ressursene og den kompetanse de trenger.

Jeg ønsker å utfordre sjefredaktøren til å fortsette å ta opp mobbesaker. Media må sette et fokus på skolenes ansvar for å skape et trygt nok skolemiljø og ved det være en aktiv støtte for elever som opplever å bli mobbet. Fagfolk kan for eksempel intervjues om hvordan skoler kan hjelpes når de har mobbeproblem og om hensiktsmessig metodikk.  

I februar 2017 hadde Bergens Tidende et oppslag av politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen om «lærer Bjørndals metode». Her er det ikke fokus på hvem som styrer mobbemiljøet men på hvilke elever som kan hjelpe lærerne med å skape et mer positivt skolemiljø. For eksempel kunne Fredriksstad Blad kontakte politisk redaktør i Aftenposten og intervjue henne om «lærer Bjørndals metode».

Kommentarer til denne saken