Ottesen (Ap): Vi vil presse frem mer miljøvennlig kunstgress

Kråkerøy IL har ventet at kunstgresset på hovedbanen (tidligere gressbane) skulle bli klart til årets sesong. Det blir forsinktet etter at politikerne ønsker ny anbudsrunde for å få et mer miljøvennlig dekke.  Arkivbilde: Henrik Simensen

Kråkerøy IL har ventet at kunstgresset på hovedbanen (tidligere gressbane) skulle bli klart til årets sesong. Det blir forsinktet etter at politikerne ønsker ny anbudsrunde for å få et mer miljøvennlig dekke. Arkivbilde: Henrik Simensen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Atle Ottesen forsvarer forsinkelsen på Kråkerøybanen: – Hvis vi legger trykk på leverandører vil det komme nye og bedre miljøvennlige løsninger fremover.

DEL

Leserbrev 

Vi vil at Fredrikstad skal være en foregangskommune i miljøpolitikken og styrke og videreutvikle Fredrikstad som miljøby. Fredrikstad har vært en foregangskommune gjennom erfaringene i miljøbyprosjektet. Det er utarbeidet en egen handlingsplan for klimagassreduksjon. Forbrenning av avfall og biobrensel som kilde for damp og fjernvarme er viktige elementer i planen. Det er et mål å øke antallet kjøretøy innenfor kommunen som benytter el og biogass. Kommunen arbeider i disse dager med en egen handlingsplan om bekjempelse av plastforsøpling i hav og natur.

At vi ønsker å være en foregangskommune i miljøpolitikken forplikter. Det er ikke alle beslutninger som er like populære. Dersom vi mener det vi sier, noe vi gjør, må vi være villige til å fatte riktige beslutninger til det beste for miljøet. Det være seg bilrestriktive tiltak og andre tiltak som gjør at flere velger å benytte seg av kollektiv, gange og sykkel. Vi har innført gratis ferge for å få flere til å bruke ferga – noe som viser seg å fungere svært godt.

Den siste tiden har det vært stort fokus på marin forsøpling og plast i havet. Plast i naturen vår er et stort miljøproblem som vi må ta på alvor. Vi må gjøre det vi kan for å forhindre at det skjer. Vi må fatte beslutninger som tar oss i ønsket retning. Kultur- og miljøutvalget har to ganger enstemmig vedtatt at vi ikke ønsker gummigranulat fra oppmalte bildekk i nye kunstgressbaner. Vi ønsker at det kun skal benyttes miljøvennlige fyllmasser i kunstgressbanene. Det har skapt en stor debatt, forståelig nok.

Det finnes alternativer til gummigranulat fra oppmalte bildekk selv om de ikke er 100 prosent optimale ennå. Det må vi leve med. Torp sin nye kunstgressbane inneholder korkgranulat. Det har vært noen utfordringer knyttet til det, men vi mener at vi må velge det beste av miljøvennlige løsninger frem til det kommer noe som er 100 prosent optimalt.

Hvis vi legger trykk på leverandører om at kommunen stiller strenge miljøkrav vil det komme nye og bedre miljøvennlige løsninger fremover. Derfor har kultur- og miljøutvalget vedtatt at rådmannen skal knytte til seg forskningsmiljøer for å få fortgang i det. Det vil styrke vår egen kompetanse i miljøarbeidet ytterligere.

Det er uten tvil et stort problem at gummigranulat fra oppmalte bildekk kommer ut i naturen. Selv om det nå finnes bedre løsninger for å samle opp granulat på avveie så ønsker vi å ta et skritt videre. Det er ingen løsning på miljøproblemet at vi pøser på med mer gummigranulat fra oppmalte bildekk.

Dette har skapt utfordringer for Kråkerøy IL som sto helt i startgropa for å bygge sin nye kunstgressbane. Jeg har stor forståelse for at dette skaper irritasjon og utfordringer for dem. Derfor vil kommunen legge til rette for å finne løsninger for Kråkerøy IL sitt behov for bane frem til den nye miljøvennlige kunstgressbanen er på plass.

Vi har vedtatt at alle nye kunstgressbaner skal inneholde miljøvennlige materialer av hensyn til miljøet vårt. Det er viktig for fremtidige generasjoner at vi tar de grep vi kan for å forhindre forsøpling i natur og hav. Det er å være sitt ansvar bevisst. Vi eier ikke jorda vår – vi har den til låns fra fremtidige generasjoner. Vi må fatte gode, riktige og fremtidsrettede miljøvalg. Det er vårt ansvar

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags