Roy Kristiansen kommenterer Svein Åstrøms kronikk «Hvor er alle sommerfuglene?» (Tittel på f-b.no: «Dessverre er det ingen politiske partier som taler sommerfuglenes sak»)

«Blomstermannen» Svein Åstrøm har dessverre helt rett i sine antagelser om sommerfuglenes fravær og fokuserer på mulige årsaker.

Og årsakene kan være flere som han påpeker. Sett i et større perspektiv er jeg redd det har en global sammenheng og at klimakrisen allerede har begynt å gjøre seg gjeldende. Se bare på de katastrofale skogbrannene nedover i Europa, forårsaket av tørke og høye temperaturer og lite nedbør.

Også på andre kontinenter opplever man det samme (for eksempel Sør-Amerika, Australia). Dette vil få uanede konsekvenser for dyre-, insekt- og plantelivet og næringskjeden rammes mer enn vi aner. Småfuglbestandene er allerede i sterk tilbakegang også her hjemme, og det synes nesten som måker og skjærer dominerer overalt.

Er man regelmessig utendørs i skog og mark og ikke minst i vår vakre skjærgård til alle årstider, observerer man forandringer om man har øynene med seg. En av våre aller største og vakreste sommerfugler, svalestjerten (Papilio machaon), som man har kunnet følge i flere tiår i Hvaler-skjærgården, er ikke like ofte å se og heller ikke den flotte grønne larven, som «beiter» på strandkvann. Det har riktig nok vært en tørr sommer med sterk vind, og man merker også at mer plagsomme insekter er færre i år (mygg, knott, veps, klegg).

Vitenskapsjournalisten Peter Brannen hevder i sin nye bok «The ends of the world» at klimaforandringene har spilt en avgjørende rolle i de mest ekstreme masseutryddelser i vår klodes levetid. Riktig nok har jorden forandret seg gjennom milliarder/millioner av år, mens det moderne menneske knapt har eksistert før vi nå snart er i ferd med å utrydde oss selv i vår grådighet, uvitenhet og egoisme.

Brennen spår en skremmende fremtid (selvsagt basert på fakta) hvor dødelige temperaturer, kritisk matmangel og sykdommer vekkes til live fra en svunnen tid. For eksempel vil hetebølger som Europa hadde i 2003, som drepte 2000 mennesker hver dag, være en normal sommer. Noen områder vil bli ulevelige slik som Midtøsten, Pakistan og India.

Millioner av mennesker vil tvinges på flukt, ikke bare på grunn av varmen, men også matmangel. Vi snakker allerede i dag om insekter på tallerkenen som proteinkilde, men også mange insekter forsvinner på næringskjeden. Uten å utdype disse farene nærmere sier Brannen at grunnen til at mennesker ikke klarer å forstå det umiddelbare alvoret i klimakrisen, er en kollektiv skjebne vi ikke klarer å forestille oss konsekvensene av. Og folk flest klarer ikke å ta alvoret innover seg.

En annen dyktig vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes sier i boken «Sokrates og sjøpungen» at vi trolig lever i det farligste århundre noensinne. Noen av verdens fremste forskere mener utviklingen de neste tiårene vil avgjøre om det i det hele tatt skal finnes en sivilisasjon ved neste århundreskifte.

Men enda har vi ikke nevnt overbefolkningen i verden, som Ulf Tolfsen var inne på i FB for et par år siden. Men når samfunnet ikke styres av ren fornuft og langsiktige perspektiver, blir det nesten umulig å redusere jordens befolkning, men kineserne har skjønt det! Men uten styring ender det alltid med konflikter, sultkatastrofer, død og ødeleggelse av økosystemer. Og det blir ikke bedre i fremtiden om vi ikke endrer vår måte å tenke på, som Albert Einstein sa.

Skremmende perspektiver? Ja, men dette er faktisk virkeligheten.

Fremdeles er vi nok mer opptatt av å bli underholdt. Men i disse overhengende krisetider hjelper verken kultur, religion, fotball eller festivaler.