Gå til sidens hovedinnhold

Klima og miljø: Lett å velge rett i Fredrikstad!

Artikkelen er over 3 år gammel

Victor Kristiansen, selv styreleder ved Frevar, mener Arbeiderpartiet er garantisten for bærekraftig miljøpolitikk i Fredrikstad.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Arbeiderpartiets partiprogram for perioden 2017-2021 er et av hovedpunktene at vi skal gjøre det lettere å ta klimavennlige valg.

Gunhild Stordalen gav meg et dytt i riktig retning for noen år tilbake, eller en «nudge» - et lite grønt, dytt som gjør det lett å velge rett. Summen av små og store tiltak er helt avgjørende for om vi greier å nå våre ambisiøse klimamål.

I Fredrikstad har vi gjennomført en storstilt satsing på gratis ferge som vi hele tiden har ansett som et viktig tiltak – både av hensyn til miljø, helse og samferdsel. Ikke minst har det blitt enklere å være miljøvennlig. Satsingen på ferge vil fortsette med full tyngde.

Gjennom belønningsmidler og Bypakke Nedre Glomma er vi også godt i gang med å iverksette en rekke tiltak som bedrer vilkårene for sykkel/gange. Målsettingen er et sammenhengende gang- og sykkelveinett som forbinder boliger, arbeidsplasser, tjenester og nære friområder. Arbeiderpartiet har programfestet at vi vil prioritere en sterk satsing på bymiljøavtaler i Nasjonal transportplan. Det skal bli mer fristende å velge sykkelen!

Det nærmer seg politisk behandling av bygging av ettersorteringsanlegg på Øra, et samarbeid mellom en rekke Østfold-kommuner. Kort sagt vil vi gjøre det enklere å kildesortere ved at nesten all «jobb» blir gjort etter at du har kvittet deg med avfallet. Arbeiderpartiet ønsker ambisiøse EU-krav til materialgjenvinning og gjenbruk velkommen.

Prosjektet med røde biogassbusser i Nedre Glomma har vært et miljøprosjekt fra dag èn og er en viktig del av Fredrikstad og Østfolds satsing på klima, helse og miljø. Biogassanlegget på FREVAR omdanner slam fra renseanlegget og substrat fra næringsmiddelindustrien til klimanøytralt drivstoff til kjøretøy, herunder bussene. Med bygging av ettersorteringsanlegg vil også mer lokalt og regionalt matavfall utnyttes i produksjonen av biogass.

Arbeiderpartiet vil at offentlige bygg skal være forbilder når det gjelder redusert strømforbruk og alternative kilder for oppvarming. Lislebyhallen er et godt eksempel på dette. Flerbrukshallen er bygget etter passivhusstandard og gir lave kostnader til drift og vedlikehold, herunder oppvarming.

Kommunen har et pilotprosjekt for å gjøre det enklere for private å ta i bruk solceller og bystyret vedtok i våres å utrede muligheter for solceller på kommunale bygg. Klimaperspektivet skal være en del av all kommunal planlegging, både gjennom tiltak mot utslipp og ved forebyggende planlegging.

Arbeiderpartiet fikk med et nær samlet Bystyre på å ikke tillate slipp av ballonger.Å sende en ballong opp er det samme som å kaste den på gata eller på havet. Du vil ikke se ballonger på Arbeiderpartiets stands i Fredrikstad denne høsten.

Fredrikstad kommune har nå ca. 60 el- og biogassbiler i sin maskinpark. Teknisk Drift er i gang med et storstilt omlegging, og i 2030 skal hele bilparken være fossilfri. I juni satte bystyret av fem millioner kroner av Frevars overskudd til bygging av ny fyllestasjon for biogass i Tomteveien.

Visste du forresten at vannet i det flotte utendørsanlegget på Kongsten varmes opp av fjernvarme?

Gjennom vårt eierskap i Borg Havn arbeides det kontinuerlig med mer miljøvennlige løsninger. Stikkord er landstrøm, elektriske kraner, el-biler i drift og ikke minst bygging av lagerbygg i massivtre som gir et lavt klimaavtrykk.

Fredrikstad kommune har via bruk av næringsfondet gitt støtte til utredning av et nasjonalt senter for sirkulær økonomi i Fredrikstad.

Vi bidrar i egen virksomhet direkte samt ved å sette krav til de innkjøp som foretas. Ordfører Jon-Ivar Nygård ønsket at tildelingskriteriet miljø skulle vektes minst 30 prosent når Fredrikstad kommune ble hørt om ny forskrift om regelverket i offentlige anskaffelser i februar i år og fikk støtte i bystyret. Miljø er også en viktig faktor i kommunens nye anskaffelsesstrategi- og reglement.

Smart Fredrikstad er også ute av startgropa, et samarbeidsprosjekt som skal bygge videre på den gode byutviklingen Fredrikstad har opplevd. Vi skal dog ikke hvile på våre laurbær så lenge de kan vinnes og det er fortsatt mye å hente på miljø. Å lykkes med en bærekraftig utvikling krever et tett samarbeid mellom det offentlige, næringslivet, akademia og ikke minst de som bor i Fredrikstad. Det skal vi få til!

Visste du forresten at vannet i det flotte utendørsanlegget på Kongsten varmes opp av fjernvarme? Ca. 98 prosent av energien i hovednettet til Fredrikstad Fjernvarme er energigjenvunnet ved forbrenning av avfall på Norges kanskje mest spennende industriområde: Øra.

Ønsker du en bærekraftig miljøpolitikk for Fredrikstad og Norge med Jonas Gahr Støre som statsminister, ja da stemmer du Arbeiderpartiet 10. og 11. september!

Kommentarer til denne saken