Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor blir folk stengt ute fra arbeidslivet for å bruke hijab når menneskerettigheter verdsettes så høyt?

Artikkelen er over 2 år gammel

Sosionomstudent Bahia Salimi bruker håndhilsing og hijab som eksempler når hun tar opp tilfeller der mennesker som står sterkt på sin religiøse praksis blir ekskludert fra arbeidslivet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I mediene leser vi stadig om kulturkonflikter, som hindrer mennesker i å komme seg i arbeid og få ta del i samfunnslivet grunnet etnisitet.

Menneskerettighetserklæringen artikkel 23, sier at enhver har rett til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet. Blant annet også at enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved en annen sosial beskyttelse. Det forekommer også i denne menneskerettighetserklæringen at det skal være nulltoleranse for diskriminering.

Artikkel 18 forklarer at enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Man har derfor frihet til å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Å håndhilse bør ikke ha betydning for ditt arbeid, dersom du som muslim hilser på en annen måte enn den norske.

I Norge er man opptatt av menneskerettigheter, spesielt ytringsfriheten har vært mye diskutert de siste årene. En del av ytringsfriheten er retten til religionsfrihet. Likevel har vi sett en del enkelttilfeller der mennesker som holder sterkt på sin religiøse praksis blir ekskludert fra arbeidslivet.

Et eksempel er «Jama» som ville jobbe hos Posten som ringevikar, og som nektet å håndhilse på den kvinnelige intervjueren da han mente dette brøt med hans religionspraksis. Dette førte til at «Jama» ikke fikk komme til intervju. Denne hendelsen ble utvekslet via sms, og den kvinnelige intervjueren skrev tilbake “.. slike holdninger kan ikke jeg forholde meg til.»

Les mer

Vil du ha et Norge der vi hater mennesker på grunn av et hodeplagg?

Det kan føles krenkende for et individ å møte på slike holdninger i arbeidslivet. At noen trosser din tilhørighet og identitetsfølelse. At din holdning om religiøs overbevisning er null verdt i andres øyne. Du blir ikke respektert fordi din holdning til «sosiale koder» er annerledes. Å håndhilse bør ikke ha betydning for ditt arbeid, dersom du som muslim hilser på en annen måte enn den norske. Det være seg å holde hendene inntil brystet eller gi anerkjennende blikk. Din kompetanse og erfaring, burde være det viktigste.

Hva hadde skjedd dersom for eksempel muslimske «Samira» hadde søkt på en stilling og begynte å bruke hijab? Er dette en gyldig grunn til å ekskludere noen fra en stilling?

Svaret er JA, det skjer faktisk i dagens Norge, i 2018. Muslimsk kvinne ønsket å praktisere sin religion, og begynte derfor med hijab. Etter at arbeidsgiver hadde fått vite at «Samira» brukte hijab, ville arbeidsgiver ikke la «Samira» fortsette sitt vikariat hos Color Line. Et båndopptak av samtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstager, avslørte at arbeidsgiver ikke ønsket videre ansettelse grunnet hijab. Hvor mye mer bevis trenger diskrimineringsnemnda? Dette er helt klart brudd på religionsfriheten, etter min mening.

Les mer

En plikt å forby hijab hvis den bidrar til forskjellsbehandlig i skolen

Jeg mener at mennesket skal kunne praktisere sin religion, det er deres rett. Det skal ikke være slik at man skal gi opp sin religiøse tro grunnet arbeidslivets regler. Menneskerettighetskonvensjonen artikkel 23 støtter denne argumentasjonen.

Jeg tenker noen ganger på om NAV forventer at folk skal droppe sin religiøse praksis på lik linje med at de forventer at de som er arbeidssøkende er villig til å flytte hvor som helst i landet på kort varsel hvis en ledig stilling åpner seg der?

Disse sakene er helt klart diskriminerende. For det første så sier Posten at «slike holdninger kan jeg ikke forholde meg til». For så å avlyse intervjuet, uten å ha møtt vedkommende. «Samira» mister sin stilling grunnet hijaben.

Ja, kanskje religionsfrihet og dets utøvelse bør være en privatsak, men den hindrer verken kvinnen eller mannen med minoritetsbakgrunn i å utføre sin jobb. Det er arbeidstagerens kompetanse som bør ha relevans. Ikke hvorfor man bruker hijab eller kan håndhilse. Hvis det er slik at NAV ønsker å få flere ut i arbeid, så stopp denne formen for utestengelse. Utestengelse av mennesker som ønsker å tjene egne penger, på en verdig måte. Istedenfor å ende opp med å «nave».

Les mer

Menneskerettighetene gjelder for alle enten man vil eller ei

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.