Mandag markerer vi FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. FN-reglene for mennesker med nedsatt funksjonsevne handler om at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha samme verdi, ha like muligheter og like rettigheter som alle andre. Det står i reglene at også de som har nedsatt funksjonsevne skal få bo hvor de vil. Bestemme hvem de vil bo sammen med. Ha arbeid og ha mulighet til å gjøre det de vil på fritida. Få lære mye. Som alle andre.

Det stemmer bra med målene som er bestemt for Fredrikstad kommune:
Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel.
Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og inkludering.
■ Alle bor godt i rause og aktive lokalsamfunn.

Det virker som om de målene ikke gjelder for alle i Fredrikstad. Politikerne som bestemmer planlegger å kutte budsjettet for mennesker med funksjonshemming med ti millioner kroner. Det står i papirene til bystyret at det vil bety et dårligere tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Allikevel har de bestemt seg for å gjøre det. Men det er ikke for sent å snu. Den endelige bestemmelsen av budsjettet skjer i bystyret nå på torsdag. Da kan politikerne bestemme at kutt ikke skal ramme funksjonshemmede.

I tillegg har politikerne bestemt en plan som sier at om noen år skal flere mennesker med nedsatt funksjonsevne bo flere sammen i større bygninger. Og det skal lages to store sentre for de som vil arbeide eller ha aktiviteter på dagtid. Stikk motsatt av det som står i FN-reglene. Vi har fortalt politikerne at noen barn blir tvunget til å være på SFO. De vil gå hjem med vennene sine eller være hjemme og slappe av. Men det får de ikke mulighet til. De får ikke bestemme hvem de skal være sammen med slik andre barn kan. Det er ikke slik FN- reglene sier det skal være.

Fakkeltog mandag kveld

  • Fakkeltog for likeverd mandag klokken 18 fra Rådhuset til Litteraturhuset.
  • Åpent møte klokken 19 om FN-dagen på Litteraturhuset med blant andre generalsekretær i Norsk Handikapforbund Sunniva Ørstavik og filmregissør Mari Storstein.

Dette tyder på at det ikke er alle som har forstått at menneskerettighetene gjelder for alle. Også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Derfor er denne dagen viktig. Da blir alle minnet om det. Og det er viktig at alle som mener at menneskerettighetene gjelder for alle, kommer og går i fakkeltog for likeverd i dag.

Verdiene til Fredrikstad kommune er at folk skal være kompetent, engasjert, modig og romslig. Vi er sikre på at de som bestemmer og jobber i kommunen i samarbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne kan få til mye bedre tjenester og tilbud enn idag. Det er bare å sette igang med å lage en skikkelig god plan sammen. Kanskje vi kan feire en knallbra plan for mennesker med nedsatt funksjonsevne på denne FN-dagen neste år?

Karianne Hjørnevik Nes, Celina Sjøberg og Anneth Nilsen

Forfatterne skriver på vegne av Likeverdsalliansen Fredrikstad. Den består av:
  • Handikappede barns foreldreforening (HBF) Østfold
  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
  • Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) Østfold
  • Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
  • Norges Handikapforbund Fredrikstad (NHF)