Hva gir politisk aktive personer og vanlige borgere rett til å stigmatisere og trakassere enkeltindivider? At nazister har sagt og gjort ting som er forkastelige er sikkert. Men de er også enkeltindivider med sine individuelle rettigheter, og det er faktisk de samme rettigheter som alle andre har. Og skal man ta bort disse individuelle rettighetene fra individer som har en uetisk holdning/overbevisning, vil det også ramme alle andre i samfunnet.

Med hvilken rett bedriver da andre mennesker hets, forfølgelse og hatytringer ovenfor dem? Og utrolig nok så er det mennesker som sier at de er for mangfold, likhet, kjærlighet, forståelse etc. som er mest aktive i denne typen sjikanering. Og da blir de faktisk like ille som dem de selv ønsker å ramme.

Man ser i kommentarfelt i sosiale medier hvordan politisk aktive personer og andre bedriver hets, forfølgelse og hatytringer i mot enkelt individer som har nazistiske, fremmedfiendtlige, religionsfiendtlige etc. holdninger. For det er faktisk hatytringer det også, selv om de som uttaler/skriver det alltid vil hevde noe annet.

Så lenge politiske aktive personer og vanlige borgere stigmatiserer og trakkaserer enkeltindivider i forhold til deres holdninger/overbevisninger, så vil ikke konfliktsituasjonen i samfunnet endres. Vi må verne om de individuelle rettighetene til alle individer i samfunnet, men det glemmer visst mange.

Jeg blir klassifisert som nazist og som en Donald Trump fordi jeg forsvarer de individuelle rettigheter som alle har.

Det mest forskrekkende er at det fra politisk hold (fra ytre venstre side og hele veien over til ytre høyre) utvises en dobbeltmoral. Norge som nasjon har undertegnet flere internasjonal avtaler om ivaretakelse av de individuelle rettigheter og bekjempelse av hatytringer etc. Men de samme avtalene sier også at alle har de samme individuelle rettighetene uavhengig av personlige holdninger/ideologier. Men det virker det som om enkelte politiske aktive har glemt.

I min omgangskrets har jeg personer som har nazistiske holdninger, fremmedfiendtlige holdninger, religionsfiendtlige holdninger. Men deres holdninger/overbevisninger gjør dem ikke forferdelige som menneske og individ, faktisk så er de hyggelige og ellers ordentlige mennesker. Jeg har også de som er homofile, bifile, av forskjellig hudfarge og religioner, i min omgangskrets. Men alle disse personene er også noe annet, de er mødre, fedre, besteforeldre, søster, bror, kjæreste til en annen, men viktigs av alt er at de er medmennesker.

Men slik enkelte politiske aktive personer og andre holder på med dårlig utviklet moralsans i kommentarfeltene i sosiale medier og fremferd ellers i media og politiske settinger, hvor de angriper enkeltpersoner istedet for å bekjempe holdninger og ideologier - så er det ikke rart at konfliktnivået øker i samfunnet. Og ekstra snevert og umoralsk blir det når de angriper selv dem som forsvarer individets individuelle rettigheter.

For av slike blir selv jeg klassifisert som nazist og som en Donald Trump, all den tid jeg forsvarer de individuelle rettigheter som alle individer har i følge lover og avtaler. Politikere og vanlige mennesker burde jo heller være hjelpende i forhold til de utfordringer som har medført fremveksten av slike grupperinger. Man bekjemper ikke ideologier og holdninger med dobbeltmoral og begrensning av enkeltindividers rettigheter. Det bekjempes ved å gi muligheten til bedre innsikt og forståelse av de grunnleggende moralske og etiske prinsippene. Men nå er jo problemet at enkelte politisk aktive personer heller er eksperter på å utvise dobbeltmoral.