Teologiprofessor Kjetil Hafstad langer ut mot det han kaller overdrevent kritisk journalistikk, og manglende positivt og oppbyggelig samfunnsfokus, fra Fredriksstad Blad. Samtidig skryter han av at Drammens Tidende har vært med på å bygge opp Drammens omdømme med sin journalistikk. Det føles unektelig underlig å bli dratt inn i en slik sammenligning.

Jo visst har DT tatt bevisste valg i framsnakking av byen vår, som kom fra en situasjon med ganske dårlig omdømme i hele landet. Men er det noen avis som har gjort det minst like godt som min, og over mye lengre tid, er det jammen Fredriksstad Blad. Avisen i Plankeby'n har satt Fredrikstad på kartet med en rekke lokalpatriotiske og identitetsbyggende grep. Det holder i grunn å nevne dialektavisen, og det er mye mer å ta av.

Jeg frykter også at leserne av Hafstads kronikk får inntrykk av at Drammens Tidende heier uhemmet på byen vår og driver ukritisk «supporterjournalistikk». Det stemmer heldigvis ikke. Vi har minst like stor grad av kritisk dekning som FB, og varslersaken ville fått akkurat samme oppmerksomhet hos oss som i Fredriksstad Blad.

Akkurat nå har vi fullt trøkk på dekningen av en omfattende korrupsjonsskandale i byggesaksavdelingen i Drammen kommune. Det er garantert noen i Drammen, som i likhet med Hafstad i Fredrikstad, mener at vi har en for offensiv dekning av en sak som er ubehagelig for enkeltpersoner i kommuneledelsen, men det får da stå sin prøve.

Vårt samfunnsansvar er udiskutabelt, og Kjetil Hafstad tar feil om det aller meste i sin kronikk, både hva angår Drammens Tidende og Fredriksstad Blad.